หนังสือรับรองเงินเดือน – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่บริษัทนายจ้างออกให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าพนักงานคนดังกล่าวนั้นได้ทำงานให้แก่บริษัทจริงเพื่อให้พนักงานนำเอกสารไปทำธุรกรรมต่างๆได้ เช่น การสมัครงานใหม่ เป็นต้น

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานให้สามารถไปทำธุรกรรมต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่พนักงานไปสมัครงานใหม่ก็สามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานว่าที่เก่าพนักงานดังกล่าวได้รับฐานเงินเดือนที่ผ่านมาเท่าไหร่ หรือกรณีที่พนักงานต้องการไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หนังสือรับรองเงินเดือนก็เป็นหลักฐานสำคัญว่าพนักงานมีเงินได้เท่าไหร่ เพื่อให้สถาบันการเงินนำมาพิจารณาปล่อยกู้

ข้อมูลในหนังสือรับรองเงินเดือน

  1. ชื่อบริษัทนายจ้าง
  2. ชื่อพนักงานที่เป็นลูกจ้าง
  3. ตำแหน่งงานของพนักงาน
  4. รหัสพนักงาน
  5. ช่วงระยะเวลาที่ทำงานของพนักงาน
  6. อัตราเงินเดือนประจำ
  7. วันที่ให้การรับรองเงินเดือน

ข้อความในหนังสือรับรองเงินเดือน

ข้อความในหนังสือรับรองเงินเดือนจะมีดังต่อไปนี้

บริษัท ……………………………. จำกัด ขอรับรองว่า นาย/นางสาว……………………………………………

ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง …………………. แผนก ………………… ฝ่าย …………………..                                รหัสพนักงาน ……………………..

ตั้งแต่วันที่ …………………………. ถึงวันที่ ………………………….

มีอัตราเงินเดือนประจำเดือนละ …………………………………. บาท (………………………) ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าตอบแทนและเงินพิเศษอื่นๆ

เอกสารนี้ใช้เพื่อ …………………………………………… เท่านั้น

ออกให้เมื่อวันที่ ………………………………….

ลงชื่อ …………………………………………………..

(…………………………………)

ตำแหน่ง ………………………………………………

ตัวอย่างเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ : หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนทำเองได้หรือไม่

โดยปกติแล้วหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทที่พนักงานคนนั้นทำงานอยู่ ดังนั้นทางคุณไม่มีสิทธิในการออกหนังสือรับรองเอกสาร เนื่องจากถือได้ว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารและมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นหากเราต้องการหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปทำธุรกรรมในด้านต่างๆ เราจึงควรขอจากบริษัทที่เราทำงานอยู่ โดยแผนกที่เกี่ยวข้องกับการขอเอกสารนี้คือฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัท

สรุป

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าพนักงานคนดังกล่าวนั้นมีเงินได้เท่าไหร่ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ

บทความยอดฮิต