หนังสือรับรองเงินเดือน – ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สอนบัญชีภาษีฟรี

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารที่บริษัทนายจ้างออกให้แก่พนักงาน เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าพนักงานคนดังกล่าวนั้นได้ทำงานให้แก่บริษัทจริงเพื่อให้พนักงานนำเอกสารไปทำธุรกรรมต่างๆได้ เช่น การสมัครงานใหม่ เป็นต้น

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของหนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนจะเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานให้สามารถไปทำธุรกรรมต่างๆได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่พนักงานไปสมัครงานใหม่ก็สามารถใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานว่าที่เก่าพนักงานดังกล่าวได้รับฐานเงินเดือนที่ผ่านมาเท่าไหร่ หรือกรณีที่พนักงานต้องการไปกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หนังสือรับรองเงินเดือนก็เป็นหลักฐานสำคัญว่าพนักงานมีเงินได้เท่าไหร่ เพื่อให้สถาบันการเงินนำมาพิจารณาปล่อยกู้

ข้อมูลในหนังสือรับรองเงินเดือน

  1. ชื่อบริษัทนายจ้าง
  2. ชื่อพนักงานที่เป็นลูกจ้าง
  3. ตำแหน่งงานของพนักงาน
  4. รหัสพนักงาน
  5. ช่วงระยะเวลาที่ทำงานของพนักงาน
  6. อัตราเงินเดือนประจำ
  7. วันที่ให้การรับรองเงินเดือน

ข้อความในหนังสือรับรองเงินเดือน

ข้อความในหนังสือรับรองเงินเดือนจะมีดังต่อไปนี้

บริษัท ……………………………. จำกัด ขอรับรองว่า นาย/นางสาว……………………………………………

ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง …………………. แผนก ………………… ฝ่าย …………………..                                รหัสพนักงาน ……………………..

ตั้งแต่วันที่ …………………………. ถึงวันที่ ………………………….

มีอัตราเงินเดือนประจำเดือนละ …………………………………. บาท (………………………) ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าตอบแทนและเงินพิเศษอื่นๆ

เอกสารนี้ใช้เพื่อ …………………………………………… เท่านั้น

ออกให้เมื่อวันที่ ………………………………….

ลงชื่อ …………………………………………………..

(…………………………………)

ตำแหน่ง ………………………………………………

ตัวอย่างเอกสารหนังสือรับรองเงินเดือน

ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ : หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือนทำเองได้หรือไม่

โดยปกติแล้วหนังสือรับรองเงินเดือนจะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยบริษัทที่พนักงานคนนั้นทำงานอยู่ ดังนั้นทางคุณไม่มีสิทธิในการออกหนังสือรับรองเอกสาร เนื่องจากถือได้ว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารและมีความผิดตามกฎหมาย ดังนั้นหากเราต้องการหนังสือรับรองเงินเดือนเพื่อนำไปทำธุรกรรมในด้านต่างๆ เราจึงควรขอจากบริษัทที่เราทำงานอยู่ โดยแผนกที่เกี่ยวข้องกับการขอเอกสารนี้คือฝ่ายบุคคลของแต่ละบริษัท

สรุป

หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าพนักงานคนดังกล่าวนั้นมีเงินได้เท่าไหร่ หวังว่าผู้อ่านทุกท่านจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ

บทความยอดฮิต

ภงด 1 คืออะไร

คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) และ 40 (2) ยกตัวอย่างเช่น เงินเดือน ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น โดยยื่นแบบเฉพาะพนักงานที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเท่านั้น

นิติบุคคลคืออะไร เรามาทำความเข้าใจนิติบุคคลประเภทต่างๆกัน

นิติบุคคลคือกลุ่มบุคคลหรือองค์กรที่กฎหมายกำหนดให้เป็นบุคคลอีกประเภทหนึ่งที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา ซึ่งนิติบุคคลจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย ดังนั้นนิติบุคคลจะมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆตามกฎหมาย

แบบ ภพ 30 มีวิธีการกรอกข้อมูลอย่างไร

ภพ 30 คือแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเกิดจากการสรุปยอดภาษีของทั้งเดือน โดยการเอา ภาษีขาย หักด้วย ภาษีซื้อ หากเดือนไหนที่มีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อบริษัทต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร หากเดือนไหนที่ภาษีขายน้อยกว่าภาษีซื้อ บริษัทสามารถขอคืนภาษี หรือสามารถนำไปเครดิตภาษีในเดือนถัดไปได้

งบแสดงฐานะการเงินคืออะไร

งบแสดงฐานะการเงินประกอบไปด้วยสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามที่ได้อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ในบทความเรื่อง งบการเงินคืออะไร ในบทความนี้เราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องการอ่านงบแสดงฐานะการเงิน

ใบเสร็จรับเงิน และ บิลเงินสดแตกต่างกันอย่างไร

ผู้ประกอบการหลายๆท่านอาจมีความสงสัยว่าใบเสร็จรับเงินคืออะไร และบิลเงินสดคืออะไร เอกสารทั้ง 2 ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันครับ

ปิดบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร

หลายๆท่านที่ต้องการปิดบริษัทหรือปิดห้างหุ้นส่วนอาจเกิดความสงสัยว่าทำไมตอนเปิดบริษัทนั้นง่ายใช้เวลาไม่นาน แต่ทำไมเวลาตอนปิดบริษัทนั้นถึงยากจัง ใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดบริษัท ในบทความนี้เรามาดูขั้นตอนปิดบริษัทกัน

สมการบัญชีและหลักการบัญชีนั้นเป็นอย่างไร

ผู้ประกอบการควรที่จะต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อที่จะได้เอาไว้วิเคราะห์งบการเงินในกิจการของตนเองได้ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทราบเบื้องต้นหลักๆมี 2 เรื่องนั่นคือสมการบัญชี และหลักการบัญชี ซึ่งเราจะมาอธิบายกันในบทความนี้

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี เรามาทำความเข้าใจกัน

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษี? คำถามนี้ผมเชื่อว่าเป็นคำถามสำคัญของใครหลายๆคนว่าเราทำธุรกิจ มีรายได้ หรือ มีรายรับที่ไม่ได้เกิดจากการทำธุรกิจจะต้องเสียภาษีหรือไม่ ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าใครบ้างที่ต้องเสียภาษี

ทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร?

ทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร? ทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วคืออะไร? เราต้องชำระเงินตามทุนจดทะเบียนบริษัทเข้าไปจริงๆหรือไม่? คำถามเหล่านี้มักเป็นคำถามที่ผมถูกถามเป็นประจำ ในบทความนี้ผมจึงขออธิบายทุกแง่มุมในเรื่องของทุนจดทะเบียนบริษัท