วิธีเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์ ง่ายๆด้วยตนเอง

สอนบัญชีภาษีฟรี

หลายๆท่านที่เป็นผู้ประกันตน อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ต้องการทราบว่าเงินสะสม ที่ตัวเรา และนายจ้าง ทยอยสะสมเข้าไปให้ในแต่ละเดือนนั้นมีจำนวนเท่าไหร่ ในบทความนี้เรามาดูวิธีเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์ ง่ายๆด้วยตนเองกัน

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ขั้นตอนสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบประกันสังคมออนไลน์

ท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกขั้นแรกเราก็จะต้องสมัครสมาชิกกันก่อนครับ ในการสมัครสมาชิกขั้นแรกนี้แนะนำให้ทำผ่านมือถือกันนะครับ เนื่องจากต้องมีการถ่ายรูปยืนยันตัวตน ถ้าทำผ่านมือถือจะง่ายกว่าครับ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าสู่เวปไซด์ ประกันสังคม และให้กด “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน”
เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน

2. ให้กดปุ่ม “สมัครสมาชิก”

สมัครสมาชิกผู้ประกันตน

3. หลังจากนั้นให้อ่านข้อตกลงต่างๆ และให้ติ๊ก “ฉันยอมรับข้อตกลงในการบริการ” และกดปุ่ม “ถัดไป”

ยอมรับข้อตกลงผู้ประกันตน

4. หลังจากนั้นก็ให้กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป”

5. หลังจากนั้นก็ให้ดำเนินการยืนยันตัวตนทำตามระบบ โดยใช้มือถือถ่ายภาพบัตรประชาชน และ ถ่ายภาพผู้ลงทะเบียนคู่กับบัตรประชาชน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครสมาชิกประกันสังคม ออนไลน์

วิธีเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์

หลังจากที่เราได้เป็นสมาชิกประกันสังคมออนไลน์ เรียบร้อยแล้ว เราก็จะสามารถเข้าไปเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์กันได้ง่ายๆ อันนี้จะแสดงหน้าจอตัวอย่างโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

 1. กด เข้าสู่ระบบ ประกันสังคมออนไลน์ และให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่เราได้ตั้งเอาไว้ในขั้นตอนแรก

2. พอ Log in เข้ามาระบบแล้ว เราก็เข้าสู่หน้า ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ต่างๆได้ หากเราต้องการเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์ ที่เราสะสมเอาไว้ในแต่ละปีให้เราเลือกหัวข้อ “ข้อมูลการส่งเงินสมทบ”

ข้อมูลการส่งเงินสมทบ

3. เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เราเลือกปีที่เราต้องการดูข้อมูลเงินสมทบ

เลือกปีที่ต้องการดูเงินสมทบ

4. หลังจากนั้น ระบบก็จะแสดงข้อมูลรายเดือนออกมา ว่าในแต่ละเดือนในปีนั้นเราได้นำส่งเงินประกันสังคมไปเป็นจำนวนเท่าไหร่

5. จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่แสดงขึ้นมานั้นเป็นแบบรายเดือน โดยที่เราจะต้องเลือกปีก่อนว่าจะดูข้อมูลของปีไหน แต่หากเราต้องการเช็คเงินประกันสังคม สะสมแบบสรุปรายปีเลย ว่าเรานั้นมีเงินสะสมทั้งหมดเท่าไหร่ ก็สามารถเลือกดูได้ โดยให้ไปที่หัวข้อ “การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ”

การคำนวณเงินสงเคราะห์ชราภาพ

6. ในหน้านี้จะเอาไว้ใช้เป็นฐานในการคำนวณเบี้ยบำเน็จหรือบำนาญกรณีชราภาพ โดยจะแสดงรายละเอียดแยกเป็นรายปีโดยจะมีรายละเอียดดังนี้

 • ปีที่ชำระ (รายปี)
 • จำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตน
 • จำนวนเงินสมทบของนายจ้าง
 • จำนวนเงินสมทบของรัฐ
 • ยอดเงินรวม (รายปี)
รายละเอียดเงินสมทบประกันสังคมรายปี

จะเห็นได้ว่าในหน้านี้จะมีข้อมูลทั้งหมดที่ค่อนข้างครบถ้วนเลย ข้อมูลเหล่านี้จะเอาไว้ใช้ในการคำนวณเบี้ยชราภาพได้ว่าเมื่อเราเกษียณอายุเราจะได้เงินเป็นจำนวนเท่าใด หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการคำนวณอ่านในหัวข้อถัดไปได้เลยครับ

หลักเกณฑ์เงินประกันสังคมที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ

กรณีชราภาพผู้ประกันตนมีสิทธิได้เงินใน 2 รูปแบบคือ 1. กรณีบำนาญชราภาพ 2. กรณีบำเน็จชราภาพ

กรณีบำนาญชราภาพ

เงินบำนาญชราภาพเป็นเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับทุกเดือน

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ

    –  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 180 เดือน (ไม่จำเป็นที่จะต้องจ่ายติดต่อต่อเนื่องกัน)

    –  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

    –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

 ประโยชน์ทดแทน

ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนใน อัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

กรณีบำเน็จชราภาพ

เงินบำเน็จชราภาพเป็นเงินที่ผู้ประกันตนจะได้รับเป็นเงินก้อนเพียงครั้งเดียว

เงื่อนไขในการได้รับสิทธิ

    –  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน

    –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

    –  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย

 ประโยชน์ทดแทน

 • กรณีที่มีการจ่าย เงินสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินเฉพาะส่วนที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบ เพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
 • กรณีที่มีการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (แต่ไม่เกิน 180 เดือน) ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ มีจำนวนเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายเงินสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทน ตามที่สำนักงานประกันสังคมประกาศกำหนด

มีหลายๆท่านมัจะมีความสงสัยว่าเงินก้อนนี้เราสามารถเบิกออกมาก่อนที่จะอายุ 55 ปีได้หรือไม่ คำตอบก็คือว่าไม่ได้ครับ เพราะเงื่อนไขในการได้รับสิทธินั้นได้ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องมีอายุครบ 55 ปี ดังนั้นเราจะสามารถทำเรื่องเอาเงินก้อนนี้ได้ก็ต่อเมื่ออายุ 55 ปี เท่านั้นครับ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกรณีชราภาพ

แอพเช็คประกันสังคม

ก่อนหน้านี้ผมได้อธิบายการเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์ ไปแล้วผ่านทางเว็บไซต์ แต่รู้หรือไม่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็สามาระเช็คข้อมูลต่างๆได้ผ่านทางแอพเช็คประกันสังคมได้

แอพดังกล่าวนั้นมีชื่อว่า SSO Connect Mobile สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ดังนี้

 1. ตรวจสอบสถานพยาบาล
 2. ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ
 3. ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ
 4. ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม
 5. เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี

เรามาดูวิธีการใช้งานแอพเช็คประกันสังคมกันตามขั้นตอนดังนี้

 1. เปิดมือถือและดาวน์โหลดแอพ SSO Connect Mobile ติดตั้งในมือถือ
ดาวน์โหลดแอพเช็คประกันสังคม

2. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้เปิดแอพพลิเคชั่น SSO Connect Mobile ขั้นมา หน้าตาแอพจะเป็นดังนี้

เข้าสู่ระบบแอพเช็คประกันสังคม

3. หากใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนให้กดลงทะเบียน และดำเนินการกรอกข้อมูล และทำการยืนยันตัวตนแบบเดียวกันกับที่ทำในเว็บไซต์ หากเรายืนยันตัวตนมาเรียบร้อยแล้วก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านเพื่อ Log in เข้าสู่ระบบได้เลย หลังจาก Log in เข้าสู่ระบบแล้วหน้าจอจะขึ้นมาดังนี้

4. เราสามารถตรวจสอบข้อมูลยอดเงินสมทบทั้งหมดของเราในแอพเช็คประกันสังคม โดยกดปุ่มสีน้ำเงินที่ “ยอดเงินสมทบชราภาพ” เราก็จะเห็นข้อมูลเงินสะสมของเราจนถึงปัจจุบันแยกรายละเอียดเป็นรายปี

5. นอกจากนี้เรายังสามารถเช็คข้อมูลอื่นๆได้เหมือนกับในเว็บไซต์เลย ลองไปเล่นแอพเช็คประกันสังคมกันดูนะครับ

สิทธิต่างๆที่ผู้ประกันตนควรทราบ

ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะมีสิทธิในหลายๆด้านต่างๆดังต่อไปนี้

 1. สิทธิ ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย
 2. สิทธิ ประกันสังคมกรณีคลอดบุตร
 3. สิทธิ ประกันสังคมกรณีทุพพลภาพ
 4. สิทธิ ประกันสังคมกรณีเสียชีวิต
 5. สิทธิ ประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร
 6. สิทธิ ประกันสังคมกรณีชราภาพ
 7. สิทธิ ประกันสังคมกรณีว่างงาน

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สิทธิ ประกันสังคมที่ผู้ประกันตนควรรู้

สรุปวิธีเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์

หลังจากที่ได้อ่านบทความนี้ทุกท่านก็จะได้ทราบวิธีเช็คเงินประกันสังคม ออนไลน์ ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆผ่านเว็ปไซด์ของประกันสังคม รวมถึงการใช้งานแอพเช็คประกันสังคม อย่าง SSO Connect Mobile หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ