ธเณศ คอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาเพื่อผู้ประกอบการมือใหม่โดยเฉพาะ หรือผู้ประกอบการที่จดทะเบียนบริษัทมานานแล้ว แต่ยังไม่มีความรู้ทางด้านบัญชี ภาษี พื้นฐาน ก็สามารถมาเรียนหลักสูตรนี้กันได้ครับ คิดค่าหลักสูตรที่ 1,000 บาท และพร้อมให้คำปรึกษาได้ ความยาวหลักสูตรประมาณ 5 ชั่วโมง และเรียนใน FB กลุ่มปิดครับ

ลองดาวน์โหลดเนื้อหาหลักสูตรกันได้เลยครับ : เนื้อหาหลักสูตร

 

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ประเภทของการดำเนินธุรกิจ

บทที่ 1 จะเน้นอธิบายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เพื่อให้เห็นภาพ

 • อธิบายการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (บริษัท และห้างหุ้นส่วนจำกัด)
 • เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่างการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล
 • เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียระหว่างการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัท และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

หน้าที่ของผู้ประกอบการหลังจดทะเบียนบริษัท

บทที่ 2 หลังจากจดทะเบียนเป็นบริษัทเรียบร้อยแล้ว ผู้ประกอบการจะมีหน้าที่หลายๆอย่างตามมา เช่น หน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและนำส่งงบการเงิน หรือหน้าที่เกี่ยวกับการนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น

 • หน้าที่ในการจัดหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีมาจัดทำและตรวจสอบงบการเงิน
 • เรื่องที่ควรทราบเกี่ยวกับงบการเงิน
 • หน้าที่ในการนำส่งภาษีต่างๆให้ครบถ้วน

ภาษีพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

บทที่ 3 เรื่องภาษีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งหลังจากที่เราจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้ว โดยภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทมีหลายตัวด้วยกัน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้เรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

1. ภาพรวมภาษีในประเทศไทย

2. ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 • อัตราภาษี
 • วิธีในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษี
 • วิธีการกรอกแบบภาษี

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ความหมายของภาษีขาย ภาษีซื้อ
 • อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ลักษณะทั่วไปของภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • หลักการพิจารณากรณียอดขายไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
 • ภาษีซื้อต้องห้าม
 • ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax point)
 • การยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • วิธีการกรอกแบบ ภพ.30
 • ใบกำกับภาษีเต็รูป ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • สอนวิธีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • วิธีการตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการจด Vat

4. ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

 • วัตถุประสงค์ของภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • การยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • การเขียนหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย

5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ

6. ประกันสังคม

บัญชีขั้นพื้นฐาน

 • ความหมายของการบัญชี
 • ประโยชน์ของงบการเงิน
 • ใครบ้างที่ต้องการใช้งบการเงิน
 • องค์ประกอบของงบการเงิน
 • สอนบัญชีพื้นฐานเบื้องต้น

สิ่งที่ผู้ประกอบการควรทราบและพึงระวัง

 • เอกสารและค่าใช้จ่ายที่สรรพากรยอมรับ
 • สรุปสิ่งที่ผู้ประกอบการพึงระวัง
 • สรุปภาระการยื่นภาษีประจำเดือนและประจำปีของผู้ประกอบการ
 • ขั้นตอนการทำงานและเอกสารเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี