ธเณศ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

เราเป็นสำนักงานบัญชีที่ได้รับตำแหน่ง Gold Partner จาก PEAK ทำบัญชีด้วยคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าและเป็นกันเองกับผู้ประกอบการ

เราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี สามารถดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ และสามารถรับลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

โปรแกรมบัญชีที่ใช้ในการรับทำบัญชี

โปรแกรมบัญชีที่เราใช้รับทำบัญชีคือ โปรแกรมบัญชี PEAK แพคเกจ Pro+ ฟรี (แพคเกจที่สูงที่สุด) ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่าย ผู้ประกอบการที่ไม่รู้เรื่องบัญชีเลยก็สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและทีมงานบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทีมงานบัญชีของเราจะปิดบัญชีทุกเดือน โดยในแต่ละเดือนผู้ประกอบการจะสามารถดูรายงานสรุปจากโปรแกรมบัญชีหน้าตาสวยงามได้ เช่น

ภาพรวมรายรับรายจ่าย

แผนภาพรายได้ค่าใช้จ่าย
สรุปรายได้ค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเปิดเอกสารต่างๆแบบหน้าตาสวยงามจากโปรแกรมได้เลย ไม่ต้องไปทำเอกสารเองข้างนอก เช่น

ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Peak Gold Partner Awards 2022 – ปัจจุบัน

Peak gold partner 2023
Peak Gold Partner1

สำนักงานบัญชีของเรา Build Me Up Consultant ได้รับรางวัล Gold Partner Awards อันดับที่ 1 จากโปรแกรมบัญชี Peak ตั้งแต่ปี 2022-ปัจจุบัน ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับต้นๆของเมืองไทย แสดงให้ถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในโปรแกรมบัญชี และการทำบัญชี เป็นอย่างดี

VDO แนะนำตัวสำนักงาน Build Me Up Consultant

VDO แนะนำ BMU

ขั้นตอนรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน

สำหรับขั้นตอนในการรับทำบัญชีและปิดงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายมีขั้นตอนดังนี้

 1. สอบถามและทำความเข้าใจธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของ ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร จำนวนพนักงาน เพื่อนำมาวางแผนให้บริการรับทำบัญชีและปิดงบการเงิน
 2. สอบถามและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อนำมากำหนดราคาในการรับทำบัญชี
 3. เสนอค่าบริการให้ผู้ประกอบการพิจารณา
 4. เซ็นสัญญารับทำบัญชี ปิดงบการเงิน
 5. สอนใช้โปรแกรมบัญชีให้ทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบการ ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 6. อบรมขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 7. หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการรับทำบัญชี ปิดงบการเงิน และวางแผนภาษีต่อไป

วิธีการจัดเก็บเอกสารในการรับทำบัญชี

รูปแบบการจัดเก็บเอกสารในการรับทำบัญชีจะใช้รูปแบบออนไลน์ทั้งหมดดังนี้

 1. ทางระบบบัญชีรายได้ และระบบการรับชำระเงิน ทางลูกค้าจะสามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี จากระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เราจัดไว้ให้ และทางลูกค้าสามารถ Print เอกสารเก็บเอาไว้ได้เองตามรูปแบบที่ทางสำนักงานกำหนด
 2. ทางระบบบัญชีซื้อ และระบบบัญชีการจ่ายเงิน ทางลูกค้าจะต้อง Scan เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับมาจากทาง Supplier เข้า NAS (Network Attached Storage) ใน Folder กลางที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ เป็นรายวันเพื่อให้ทีมงานบัญชีรวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีเป็นรายวัน ส่วนเอกสารตัวจริงจัดเก็บเอาไว้ที่ลูกค้าได้เลยตามรูปแบบที่ทางเรากำหนด
 3. ดังนั้นข้อมูลเอกสารทางบัญชีต่างๆที่ทางสำนักงานมีจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลทั้งหมด ทางเราจะนำมารวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด เหมือนกับการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ส่วนเอกสารที่เป็นกระดาษตัวจริงจะถูกจัดเก็บที่ลูกค้าตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
 4. เอกสารที่ทางสำนักงานจัดเก็บจะอยู่ใน NAS (Network Attached Storage) ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของทางสำนักงานเอง ไม่ได้เอาข้อมูลของบริษัทไปเก็บเอาไว้ที่บุคคลอื่น
 5. ทางเรามีระบบการ Back up ข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายทั้งในส่วนของโปรแกรมบัญชีและในส่วนของ NAS (Network Attached Storage) ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างดีไม่สูญหาย
 6. เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการหาเอกสารไฟล์ดิจิตอล จะมีความสะดวก รวดเร็วมากกว่าการเปิดหาจากเอกสารที่เป็นกระดาษอย่างแน่นอน

แผนภาพการทำงานของ NAS (Network Attached Storage)

NAS

ทำไมถึงควรเลือกทำบัญชีกับเรา

เราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล โดยข้อแตกต่างของเราและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับมีดังนี้

 1. เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) ผู้ประกอบการสามารถเปิดเอกสารต่างๆที่หน้าตาสวยงามดูน่าเชื่อถือจากระบบได้เลย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และทางเราสามารถเข้าไปตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบได้ทันที ทำให้รายงานทางการเงินอัพเดท ทันต่อเวลา และมีความถูกต้อง
 2. เราพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลเอกสารทางออนไลน์ทั้งหมด ลดภาระในเรื่องการขนส่งเอกสาร และทางเราสามารถทำบัญชีบันทึกรายการที่ส่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็ววันต่อวัน และสามารถรับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
 3. เราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี แต่เรามองว่าตัวเองเป็น ฺBusiness Partner ที่ธุรกิจของลูกค้าจะต้องเติบโตขึ้นได้ด้วยจากการใช้บริการของเรา ในอนาคตเราจะมี Service เสริมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
 4. เนื่องจากเราทำงานในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถเห็นตัวเลข ฐานะการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ ได้ทันทีแบบค่อนข้างเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำตัวเลขในงบการเงินไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องได้ ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนรายเดือนจากโปรแกรม PEAK ดังนี้
งบกำไรขาดทุน1
งบกำไรขาดทุน2

5. ทางเรามีทีมงานผู้สอบบัญชีหลายท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่างบการเงินของผู้ประกอบการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ก่อนลงลายมือชื่อในงบการเงิน

6. สุดท้ายนี้เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีแต่คนรุ่นใหม่ พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ขอบเขตรับทำบัญชี

สำหรับขอบเขตรับทำบัญชีมีดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท ตามกฎหมายที่กำหนด
 2. จัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 3. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ
 4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน เช่น แบบ ภพ.30 ภพ.36
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน
 6. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน เช่น แบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
 7. จัดทำแบบและยื่นประกันสังคมประจำเดือน
 8. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และปลายปี (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 9. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น

ขอบเขตงานของทางลูกค้า

เพื่อให้การทำบัญชีนั้นราบรื่น ทางสำนักงานต้องการให้ทางลูกค้าช่วยเรานิดหน่อยไม่ได้ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน ในแต่ละเดือนทางลูกค้ามีขอบเขตงานที่จะต้องช่วยทางสำนักงานดังนี้

 1. ทางฝั่งระบบบัญชีรายได้และระบบรับชำระเงิน ทางลูกค้าสามารถออก ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ในระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้ (หรือถ้าต้องการให้ทางเราดำเนินการให้ ก็ได้เช่นเดียวกัน)
 2. ทางฝั่งระบบบัญชีซื้อและจ่ายชำระเงิน ทางลูกค้าจัดเตรียมและส่งเอกสารรายการค้าที่ได้รับจากทาง Supplier โดยการ Scan เอกสารเข้าระบบ NAS (Network Attached Storage)

โดยในทุกๆขั้นตอน จะมีเจ้าหน้าที่บัญชีอบรบและอธิบายอย่างละเอียดหลังจากเซ็นสัญญาทำบัญชีเรียบร้อย

รับทำบัญชี ราคาเท่าไหร่

การคิดค่าบริการรับทำบัญชี ราคาเท่าไหร่ จะดูจากหลายๆองค์ประกอบร่วมกัน เช่น ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร รายได้ของกิจการ เป็นต้น อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมอยู่ในขอบเขตการให้บริการของทางสำนักงานทั้งหมดแล้ว (รวมทั้งค่าโปรแกรมบัญชี) และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจุกจิกเพิ่มเติมอีก

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน = เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน

สรุป

ในปัจจุบันทุกๆบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงิน และยื่นภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นบัญชีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับทุกบริษัท การเลือกผู้ทำบัญชีที่ดีและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ ทางเรามีความเชื่อว่าด้วยแผนงานที่ได้วางเอาไว้ และทีมงานคุณภาพรุ่นใหม่ สามารถให้บริการรับทำบัญชีแก่ทุกท่านได้อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า