ธเณศ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

รับทำบัญชี

ทุกๆบริษัทมีหน้าที่จัดทำบัญชีและงบการเงินเป็นประจำทุกปีและนอกจากนี้บริษัทต้องยื่นภาษีรายเดือน เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีในแวดวงบัญชี ทางเราได้ออกแบบวิธีการรับทำบัญชี ให้มีคุณภาพสูงสุด โดยเราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ฟรี สามารถดูรายงานทางการเงินได้แบบเรียลไทม์ และสามารถรับลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

โปรแกรมบัญชีที่ใช้

โปรแกรมบัญชีที่เราใช้รับทำบัญชีคือ โปรแกรมบัญชี PEAK ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่าย ผู้ประกอบการที่ไม่รู้เรื่องบัญชีเลยก็สามารถใช้งานโปรแกรมนี้ได้ โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการและทีมงานบัญชีสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญคือลูกค้าของเราทุกคนจะได้ใช้โปรแกรมบัญชี PEAK แพคเกจ Pro+ ฟรี ซึ่งเป็นแพคเกจที่สูงที่สุด  

 ทีมงานบัญชีของเราจะปิดบัญชีทุกเดือน โดยในแต่ละเดือนผู้ประกอบการจะสามารถดูรายงานสรุปจากโปรแกรมบัญชีหน้าตาสวยงามได้ เช่น

ภาพรวมรายรับรายจ่าย

ภาพรวมรายรับรายจ่าย

Weekly report (รายงานรายสัปดาห์)

รายงานกำไร PEAK
รายงานกระแสเงินสด PEAK
รายงานขาย PEAK

นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสามารถเปิดเอกสารต่างๆแบบหน้าตาสวยงามจากโปรแกรมได้เลย ไม่ต้องไปทำเอกสารเองข้างนอก เช่น

ใบแจ้งหนี้

ใบเสร็จรับเงิน

Peak Gold Partner Awards 2022

Peak Gold Partner1
Peak Gold Partner Awards 2022

ในปี 2022 สำนักงานบัญชีของเรา Build Me Up Consultant ได้รับรางวัล Gold Partner Awards อันดับที่ 1 จากโปรแกรมบัญชี Peak ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับต้นๆของเมืองไทย แสดงให้ถึงความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในโปรแกรมบัญชี และการทำบัญชี เป็นอย่างดี

VDO แนะนำตัวสำนักงาน Build Me Up Consultant

ขั้นตอนในการทำงาน

 1. สอบถามและทำความเข้าใจธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของ ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร จำนวนพนักงาน เพื่อนำมาวางแผนให้บริการรับทำบัญชี
 2. สอบถามและทำความเข้าใจขอบเขตงานที่ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อนำมากำหนดอัตราค่าบริการรับทำบัญชี
 3. เสนอค่าบริการรับทำบัญชีให้ผู้ประกอบการพิจารณา
 4. เซ็นสัญญารับทำบัญชี
 5. เปิดบัญชีธนาคารในนามบริษัทโดยสมัครแอพพลิเคชั่นออนไลน์
 6. ขอรหัสสรรพากรออนไลน์ และรหัสยื่นงบการเงิน E-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 7. อบรมโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โดยทีมงานบัญชีของเราก็จะใช้โปรแกรมบัญชีเดียวกันเป็น Single Platform ทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานบัญชีและผู้ประกอบการ ช่วยลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 8. อบรมขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 9. หลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการรับทำบัญชีและวางแผนภาษีต่อไป

วิธีการจัดเก็บเอกสารให้แก่ลูกค้าของเรา

รูปแบบการจัดเก็บเอกสารในการรับทำบัญชีจะใช้รูปแบบออนไลน์ทั้งหมดดังนี้

 1. ทางระบบบัญชีรายได้ และระบบการรับชำระเงิน ทางลูกค้าจะสามารถออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี จากระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เราจัดไว้ให้ และทางลูกค้าสามารถ Print เอกสารเก็บเอาไว้ได้เองตามรูปแบบที่ทางสำนักงานกำหนด
 2. ทางระบบบัญชีซื้อ และระบบบัญชีการจ่ายเงิน ทางลูกค้าจะต้อง Scan เอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ที่ได้รับมาจากทาง Supplier เข้า NAS (Network Attached Storage) ใน Folder กลางที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้ เป็นรายวันเพื่อให้ทีมงานบัญชีรวบรวมเอกสารและบันทึกบัญชีเป็นรายวัน ส่วนเอกสารตัวจริงจัดเก็บเอาไว้ที่ลูกค้าได้เลยตามรูปแบบที่ทางเรากำหนด
 3. ดังนั้นข้อมูลเอกสารทางบัญชีต่างๆที่ทางสำนักงานมีจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอลทั้งหมด ทางเราจะนำมารวบรวมและจัดเก็บเอกสารต่างๆตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด เหมือนกับการเก็บเอกสารในรูปแบบกระดาษ ส่วนเอกสารที่เป็นกระดาษตัวจริงจะถูกจัดเก็บที่ลูกค้าตามรูปแบบที่กฎหมายกำหนด
 4. เอกสารที่ทางสำนักงานจัดเก็บจะอยู่ใน NAS (Network Attached Storage) ซึ่งเป็นพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของทางสำนักงานเอง ไม่ได้เอาข้อมูลของบริษัทไปเก็บเอาไว้ที่บุคคลอื่น
 5. ทางเรามีระบบการ Back up ข้อมูลเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายทั้งในส่วนของโปรแกรมบัญชี และในส่วนของ NAS (Network Attached Storage) ดังนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารทั้งหมดของท่านจะถูกจัดเก็บเอาไว้อย่างดีไม่สูญหาย
 6. เนื่องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นในการหาเอกสารไฟล์ดิจิตอล จะมีความสะดวก รวดเร็วมากกว่าการเปิดหาจากเอกสารที่เป็นกระดาษอย่างแน่นอน

แผนภาพการทำงานของ NAS (Network Attached Storage)

NAS

ทำไมถึงควรเลือกทำบัญชีกับเรา

เราเป็นสำนักงานบัญชีของคนรุ่นใหม่ เน้นให้บริการรับทำบัญชีแบบดิจิทัล โดยข้อแตกต่างของเราและประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับมีดังนี้

 1. เรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ผู้ประกอบการใช้ (รวมอยู่ในค่าบริการแล้ว) ผู้ประกอบการสามารถเปิดเอกสารต่างๆที่หน้าตาสวยงามดูน่าเชื่อถือจากระบบได้เลย เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และทางเราสามารถเข้าไปตรวจสอบการบันทึกบัญชีในระบบได้ทันที ทำให้รายงานทางการเงินอัพเดท ทันต่อเวลา และมีความถูกต้อง
 2. เราพัฒนาขั้นตอนการทำงานให้ผู้ประกอบการส่งข้อมูลเอกสารทางออนไลน์ทั้งหมด ลดภาระในเรื่องการขนส่งเอกสาร และทางเราสามารถทำบัญชีบันทึกรายการที่ส่งเข้ามาได้อย่างรวดเร็ววันต่อวัน และสามารถรับลูกค้าได้ทั่วประเทศ
 3. เราไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียงสำนักงานบัญชีที่รับทำบัญชี แต่เรามองว่าตัวเองเป็น Business Partner ที่ธุรกิจของลูกค้าจะต้องเติบโตขึ้นได้ด้วยจากการใช้บริการของเรา ในอนาคตเราจะมี Service เสริมเพื่อช่วยให้ลูกค้าของเรามีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ลดลง
 4. เนื่องจากเราทำงานในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นผู้ประกอบการสามารถเห็นตัวเลข ฐานะการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงานของกิจการ ได้ทันทีแบบค่อนข้างเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำตัวเลขในงบการเงินไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ถูกต้องได้ ตัวอย่างงบกำไรขาดทุนรายเดือนจากโปรแกรม PEAK ดังนี้
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน PEAK1
ตัวอย่างงบกำไรขาดทุน PEAK3

5. ทางเรามีทีมงานผู้สอบบัญชีหลายท่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลว่างบการเงินของผู้ประกอบการมีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ก่อนลงลายมือชื่อในงบการเงิน

6. สุดท้ายนี้เราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีแต่คนรุ่นใหม่ พร้อมปรับตัวตามสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญ

จากประสบการณ์ทำงานของทีมงาน เราสามารถรับทำบัญชีได้ในทุกๆประเภทธุรกิจ ดังนี้

 1. ธุรกิจซื้อมาขายไป
 2. ธุรกิจให้บริการ
 3. ธุรกิจรับเหมา
 4. ธุรกิจทางด้านออนไลน์ประเภทต่างๆ
 5. ธุรกิจที่มี BOI

ขอบเขตในการให้บริการของทางสำนักงานบัญชี

สำหรับขอบเขตในการให้บริการรับทำบัญชีรายเดือนนั้นมีดังต่อไปนี้

 1. วิเคราะห์รายการและบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท ตามกฎหมายที่กำหนด
 2. จัดทำงบการเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกัน เพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
 3. ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกอบการ
 4. จัดทำและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่มประจำเดือน เช่น แบบ ภพ.30 ภพ.36
 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน
 6. จัดทำและนำส่งแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน เช่น แบบ ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53
 7. จัดทำแบบและยื่นประกันสังคมประจำเดือน
 8. จัดทำแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51) และปลายปี (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร
 9. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินของบริษัท เช่น รายละเอียดลูกหนี้ รายละเอียดเจ้าหนี้ ทะเบียนทรัพย์สิน เป็นต้น
 10. จัดทำงบการเงินประจำปีดังนี้ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และประสานงานการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ได้งบการเงินไปยื่นกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร

ขอบเขตงานของทางลูกค้า

เพื่อให้การทำบัญชีนั้นราบรื่น ทางสำนักงานต้องการให้ทางลูกค้าช่วยเรานิดหน่อย ไม่ได้ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน ในแต่ละเดือนทางลูกค้ามีขอบเขตงานที่จะต้องช่วยทางสำนักงานดังนี้

 1. ทางฝั่งระบบบัญชีรายได้และระบบรับชำระเงิน ทางลูกค้าสามารถออก ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ในระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ที่เราจัดเตรียมไว้ให้
 2. ทางฝั่งระบบบัญชีซื้อและจ่ายชำระเงิน ทางลูกค้าจัดเตรียมและส่งเอกสารรายการค้าที่ได้รับจากทาง Supplier โดยการ Scan เอกสารเข้าระบบ NAS (Network Attached Storage)
 3. ส่ง Bank statement รายการเคลื่อนไหว ให้กับทางสำนักงานเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้ทางสำนักงานนำมากระทบยอดกับเอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อปิดบัญชีรายเดือน
 4. ส่งเอกสารเพิ่มเติมที่กรรมการจำเป็นต้องออกเพิ่มเติม แล้วแต่ประเภทธุรกิจ เช่นใบแทนใบเสร็จ/ตารางเงินเดือน/ตารางคุมเงินสดย่อย/สัญญาเช่าต่างๆ

โดยในทุกๆขั้นตอน จะมีเจ้าหน้าที่บัญชีอบรบและอธิบายอย่างละเอียดหลังจากเซ็นสัญญาทำบัญชีเรียบร้อย

อัตราค่าบริการ

ทางเราจะคิดค่าบริการโดยดูจากหลายๆองค์ประกอบร่วมกัน เช่น ลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร รายได้ของกิจการ เป็นต้น อัตราค่าบริการดังกล่าวรวมอยู่ในขอบเขตการให้บริการของทางสำนักงานทั้งหมดแล้ว และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายจุกจิกเพิ่มเติมอีก

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน = เริ่มต้นที่ 2,500 บาทต่อเดือน

สรุป

ในปัจจุบันทุกๆบริษัทจะต้องจัดทำงบการเงิน และยื่นภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นบัญชีจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆสำหรับทุกบริษัท การเลือกผู้ทำบัญชีที่ดีและมีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ทางเรามีความเชื่อว่าด้วยแผนงานที่ได้วางเอาไว้ และทีมงานคุณภาพรุ่นใหม่ สามารถให้บริการรับทำบัญชีแก่ทุกท่านได้อย่างมีคุณภาพ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า