ธเณศ รับตรวจสอบบัญชี

รับตรวจสอบบัญชี

ผมทำงานในด้านการตรวจสอบบัญชีมามากกว่า 10 ปีแล้ว ท่านใดที่กำลังมองหาผู้สอบบัญชีติดต่อมาได้ครับ

“การทำงานของพวกเราจะเน้นที่ความถูกต้อง และความรวดเร็วในการออกงบ โดยทางเราจะส่ง ร่างงบการเงิน ให้คุณตรวจสอบก่อนภายใน 1 อาทิตย์นับจากวันที่ได้รับเอกสารตรวจสอบครบ”

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

แนะนำตัวผู้สอบบัญชี

อัตราค่าบริการ

ผมรับตรวจสอบบัญชีโดยทีมงานตรวจสอบบัญชีจาก BIG 4 ราคากันเอง งบเปล่าเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท พร้อมให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี ภาษี

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

การตรวจสอบบัญชีคืออะไร ทำไมจึงต้องมีการรับตรวจสอบบัญชี

การตรวจสอบบัญชี คือ บริการที่ให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงาน ว่าบริษัทนั้นมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำการค้าด้วยได้ ผ่านการรับตรวจสอบบัญชีและเซ็นรับรองงบการเงินโดยผู้ตรวจสอบบัญชีตามกฎหมายทุกๆบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดต้องนำส่งงบการเงินประจำปีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ซึ่งในงบการเงินจะต้องมีการเซ็นรับรองความถูกต้องโดยผู้สอบบัญชี (ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐานสอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี) ทางบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจึงจะสามารถนำงบการเงินดังกล่าวไปนำส่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากรได้ดังนั้นทุกๆบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจึงต้องมีผู้สอบบัญชีเซ็นรับรองงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและเพื่อทำให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียของบริษัทเกิดความมั่นใจว่าบริษัทมีความโปร่งใส เชื่อถือได้ และเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย

ธุรกิจที่เรามีความเชี่ยวชาญในการรับตรวจสอบบัญชี

 1. ธุรกิจซื้อมาขายไป
 2. ธุรกิจบริการ
 3. ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม
 4. การตรวจสอบ BOI

ทำไมถึงควรเลือกตรวจสอบบัญชีกับเรา

 1. ผมมีประสบการณ์ทำงานใน Big 4 ประมาณ 8 ปี ตำแหน่งสุดท้ายคือ Audit Manager ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หรือบริษัทขนาดเล็ก เราสามารถตรวจสอบและให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินได้หมด
 2. เรามีการวางแผนงานตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงในการรับตรวจสอบบัญชี และใช้วิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
 3. เราเป็นทีมรุ่นใหม่ ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการรับตรวจสอบบัญชี

ขั้นตอนในการตรวจสอบบัญชี

 1. เริ่มแรกเราจะต้องคุยกันก่อนครับ ว่าบริษัทประกอบธุรกิจอะไร ผังบัญชีเป็นอย่างไร และทางผมก็จะนำมาประเมินความเสี่ยง รวมทั้งวางแผนในการรับตรวจสอบบัญชี
 2. เมื่อทางบริษัทปิดงบการเงินเสร็จแล้ว ให้ส่งตัว TB GL และ รายละเอียดประกอบงบการเงิน มาให้ผมก่อนครับ
 3. ผมจะนำข้อมูลที่ได้มาสุ่มตรวจสอบ และขอเอกสาร รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆกลับไปให้ครับ
 4. เมื่อผมได้รับเอกสารและข้อมูลต่างๆเรียบร้อยแล้ว หากมีรายการไม่ถูกต้องที่ต้องปรับปรุง ทางผมจะแจ้งให้บริษัท เพื่อทำรายการปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้อง
 5. เมื่อทางบริษัทได้ทำการปรับปรุงข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้องแล้ว ผมจะจัดทำร่างงบการเงินของบริษัทขึ้นมา และส่งให้แก่ทางบริษัทตรวจสอบร่างงบการเงินดังกล่าว ว่าถูกต้องหรือไม่ และมีส่วนไหนที่ทางบริษัทต้องการแก้ไขหรือไม่ โดยปกติแล้วทางผมจะส่งร่างงบการเงินให้ภายในไม่เกิน 1 อาทิตย์นับจากวันที่ได้รับเอกสารตรวจสอบบัญชีครบถ้วน
 6. หากไม่มีรายการแก้ไขในงบการเงินแล้ว ผมจะเรียกเก็บค่าตรวจสอบบัญชีเต็มจำนวนก่อนส่งงบการเงินที่มีลายเซ็นผู้สอบบัญชีไปให้
 7. หลังจากที่ได้รับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีแล้ว ทางผมจะส่งงบการเงินตัวจริงที่มีลายเซ็นผู้สอบบัญชีไปให้ พร้อมหน้าสุดท้ายของแบบ ภงด.50 ที่ต้องมีลายเซ็นผู้สอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบบัญชี

ระยะเวลาในการตรวจสอบบัญชีจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่น ความซับซ้อนของธุรกิจ ปริมาณเอกสาร เป็นต้น รวมทั้งขึ้นอยู่กับว่าทางบริษัทจะเตรียมข้อมูลให้ตรวจสอบได้ครบถ้วนได้ช้าเร็วขนาดไหนถ้าหากตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทางผมจะส่งร่างงบการเงินให้แก่บริษัทภายใน 1 อาทิตย์ นับจากวันที่ได้รับข้อมูลและเอกสารครบถ้วนครับ

เอกสารหลักฐานที่คุณจะได้รับในการตรวจสอบบัญชี

 1. งบการเงินที่มีลายเซ็นผู้สอบบัญชี
 2. หน้าสุดท้ายแบบ ภงด.50 ที่มีลายเซ็นผู้สอบบัญชี

ประวัติของผู้สอบบัญชี

นาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน

การศึกษา

 1. จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2. จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย NIDA – เกียรตินิยม

ใบอนุญาต

 1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
 2. ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)

ประสบการณ์ทำงานAudit Manager บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ประสบการณ์ 8 ปี ใน Big4)ปัจจุบัน

 1. วิทยากรและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ซีพีดี ติวเตอร์ จำกัด (บริษัทอบรมบัญชีให้แก่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี)
 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินวินโซลูชั่น ออดิทติ้ง จำกัด

ใบประกาศทางวิชาชีพ

คำถามที่พบบ่อย

1. หากต้องการทราบว่าทางคุณเป็นผู้สอบบัญชีจริงหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากที่ใดบ้าง?

สามารถตรวจสอบข้อมูลจาก Website ของ สภาวิชาชีพบัญชี ได้ครับ โดยลองเข้าไปพิมพ์ชื่อ “ธเณศ” ดูครับ ก็จะเห็นสถานะใบอนุญาตว่าเป็นปกติ

2. อัตราค่าบริการในการตรวจสอบบัญชีขึ้นอยู่กับอะไร?

อัตราค่าบริการในการตรวจสอบบัญชีจะถูกหรือแพงขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยครับ เช่น ความซับซ้อนของธุรกิจ ความซับซ้อนของธุรกรรมต่างๆของบริษัท ปริมาณเอกสาร รวมถึงประมาณการระยะเวลาทั้งสิ้นของทีมงานที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ ตัวอย่างปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะนำมาพิจารณาในการคำนวณอัตราค่าบริการตรวจสอบบัญชีครับ อย่างไรก็ตามหากเป็นงบเปล่า ไม่ได้ประกอบกิจการ ทางผมคิดค่าบริการตรวจสอบบัญชีอยู่ที่ 5,000 บาท ต่อปีครับ

3. จำนวนงบการเงินของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสามารถเซ็นได้คือกี่งบ?

ตามกฎหมายจำนวนงบการเงินของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีสามารถเซ็นได้คือไม่เกิน 200 งบ ต่อปีครับ

4. งบตรวจสอบบัญชีของคุณวินเต็มโควต้าหรือยัง?

เนื่องจากบริษัทของผมมีทีมงานผู้สอบบัญชีด้วยกันหลายท่าน ดังนั้นจึงยังสามารถรับตรวจสอบงบการเงินได้ ยังไม่เต็มโควต้าครับ

5. นอกจากงบการเงินของบริษัทแล้ว ทางคุณวินรับเซ็นตรวจสอบงบของห้างหุ้นส่วนจำกัดด้วยหรือไม่?

ไม่ว่าจะเป็นงบการเงินของบริษัทจำกัด หรืองบการเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ผมรับเซ็นได้หมดครับ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคืองบการเงินที่จัดทำมานี้ต้อง มีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วน และไม่มีการตกแต่งตัวเลขในงบการเงินครับ

สรุป

ทุกๆบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นทุกๆบริษัทจะต้องมีผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี เพื่อมาจัดการในเรื่องบัญชีและงบการเงินของบริษัท ดังนั้นผมอยากให้ทุกท่านอย่าละเลยในเรื่องการนำส่งงบการเงินประจำปีนะครับ เพราะหากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะมีค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆตามมามากมายครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า