“สวัสดีครับผมชื่อ ธเณศ เป็นผู้สอบบัญชีครับ”

ผมทำ Website นี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลต่างๆทางด้านบัญชีและภาษีสำหรับคนที่เริ่มเปิดบริษัทใหม่ หวังว่าข้อมูลต่างๆใน Website นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับ

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

สิ่งที่ต้องรู้ก่อน บริการของเรา ประวัติผู้สอบบัญชี ใบประกาศทางวิชาชีพ ข่าวสารและบทความ

จดทะเบียนบริษัทต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

“ก่อนจดทะเบียนบริษัท โปรดดูคลิปนี้ก่อน ใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที”

“ผมสรุปเรื่องที่สำคัญมาให้แล้ว เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจจดทะเบียนบริษัทครับ”

จดทะเบียนนิติบุคคล

หากต้องการอ่านเนื้อหาในรูปแบบบทความ เชิญอ่านบทความนี้ได้เลยครับ จดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

บริการของเรา

ประวัติผู้สอบบัญชี

นาย ธเณศ เฮงตระกูลสิน

การศึกษา

  1. จบปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. จบปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัย NIDA – เกียรตินิยม

ใบอนุญาต

  1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
  2. ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)

ประสบการณ์ทำงาน

Audit Manager บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ประสบการณ์ 8 ปี ใน Big4)

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ใบประกาศทางวิชาชีพ

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ธรรมศาสตร์

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์การเงิน NIDA – เกียรตินิยม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (DipTFR)

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ข่าวสารและบทความ