จองชื่อบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร?

จองชื่อบริษัท
สอนบัญชีภาษีฟรี

จองชื่อบริษัท คือ การที่ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทขอจองชื่อบริษัทที่ต้องการเอาไว้ก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำชื่อบริษัทที่ต้องการไปใช้ซ้ำในระหว่างที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนบริษัท ซึ่งการจองชื่อบริษัทจะทำเฉพาะคนที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทแบบกระดาษ สำหรับคนที่จดทะเบียนบริษัทออนไลน์แบบ E-Registration ไม่ต้องดำเนินการจองชื่อ เนื่องจากสามารถไปทำในขั้นตอนการจดทะเบียนออนไลน์ได้เลย

ต้องการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดูรายละเอียดได้เลยครับ : จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO :

จองชื่อบริษัท

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สิ่งที่ควรทราบก่อนจองชื่อบริษัท

สำหรับท่านไหนที่ต้องการทราบว่าจะจดทะเบียนบริษัทดีหรือไม่ ผมแนะนำให้ลองอ่านบทความนี้กันก่อนได้ครับ จดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

ก่อนที่คุณจะดำเนินการจองชื่อ ผมคิดว่าสิ่งแรกที่ราควรทราบนั่นคือวิธีการจดทะเบียน ซึ่งวิธีการจองชื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีในการจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง

วิธีการจดทะเบียนบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้

  1. การจดทะเบียนบริษัทแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ
  2. การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration

ในการจองชื่อบริษัท หากคุณจะยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ คุณจะต้องดำเนินการจองชื่อแยกต่างหากในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอธิบายแบบละเอียดให้อีกทีในหัวข้อที่ 3 ครับ

การยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ การจดทะเบียนแบบวิธีนี้คุณจะต้องไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจดทะเบียนจาก Website ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดาวน์โหลดออกมาในรูปบบ PDF fileหลังจากนั้นให้ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆลงบน PDF file ที่ดาวน์โหลดออกมา พอกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมาและให้เซ็นโดยผู้ถือหุ้นทุกคน และนำเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยแล้วไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารประกอบการจดทะเบียนคุณสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่โดยให้ดูหัวข้อ

บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน

สำหรับการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration คนที่ดำเนินการจดทะเบียนวิธีนี้ไม่ต้องดำเนินการจองชื่อแยกต่างหากเนื่องจากในระบบการจดทะเบียนแบบออนไลน์นั้นจะมีระบบการจองชื่อในตัวเองอยู่แล้วซึ่งสามารถทำไปพร้อมกับการจดทะเบียนบริษัทได้โดยที่ผู้จดทะเบียนไม่ต้องไปทำการจองชื่อแยกต่างหากอีก

เงื่อนไขในการจองชื่อบริษัท

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบและเงื่อนไขในการตั้งชื่อบริษัท สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

  1. ชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้
  2. สำหรับชื่อภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับชื่อภาษาต่างประเทศของบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้
  3. ชื่อที่ใช้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  4. ชื่อบริษัทภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายหรือเสียงเรียกขานที่ตรงกับชื่อภาษาไทย

ขั้นตอนในการจองชื่อบริษัทกรณียื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ

ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว หากคุณจะจดทะเบียนโดยยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ ทางคุณต้องดำเนินการจองชื่อบริษัทก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. เข้าระบบ จองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ และให้กด ลงทะเบียนเข้าใช้งาน
ระบบจองชื่อบริษัท

2. หลังจากนั้นระบบจะแสดง “ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเพื่อใช้บริการออนไลน์ระบบต่างๆ”ให้ติ๊ก ข้าพเจ้ายอมรับ และกด ตกลง

ข้อตกลงการจองชื่อบริษัท

3. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน อันดับแรกให้ใส่ Email ส่วนตัวที่จะให้ในการลงทะเบียน แล้วกด ยืนยันอีเมล และให้ทำการตั้ง รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และกรอกข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วน ทั้ง 3 ส่วนคือ

  • Username & Password
  • ข้อมูลบุคคล
  • ข้อมูลการติดต่อ

หลังจากนั้นก็ให้กดบันทึก

ลงทะเบียนผู้จองชื่อ
ลงทะเบียนจองชื่อ

ท่านใดต้องการดูคู่มือในการลงทะเบียนแบบละเอียดคลิ๊กที่นี่

4. หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการจองชื่อบริษัท ให้เข้าระบบจองชื่อนิติบุคคลอัตโนมัติ และให้ใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้ตั้งขึ้นในขั้นตอนที่ผ่านมา

5. ให้เราเลือก “ตรวจสอบชื่อนิติบุคคล” ก่อนว่าชื่อบริษัทที่เราจะใช้นั้นซ้ำหรือไม่

ตรวจสอบชื่อบริษัท

หากชื่อซ้ำระบบจะขึ้นชื่อที่ซ้ำนั้นขึ้นมา แปลว่าเราไม่สามารถใช้ชื่อนั้นได้ แต่หากไม่มีรายชื่อใดๆขึ้นมาแปลว่าเราสามารถใช้ชื่อนั้นได้

6. หลังจากนั้นให้เลือก “จองชื่อตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด” เพื่อดำเนินกการจองชื่อบริษัท

จองชื่อบริษัท

7. ให้เลือก จองชื่อเพื่อยื่นคำขอจด Walk in (หากต้องการจดบริษัทออนไลน์ ให้ทำผ่านระบบ E-Registration ไปเลย)

จองชื่อแบบกระดาษ

8. ถัดมาระบบจะขึ้นหัวข้อ ข้อตกลงในการจองและขอใช้ชื่อนิติบุคคล (ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด) ให้ติ๊ก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และกด ตกลง

ข้อตกลงในการจองและขอใช้ชื่อนิติบุคคล

9. ถัดมาให้กด ถัดไป

กดถัดไป

10. ถัดมาก็ให้ใส่รายละเอียดผู้ขอจองชื่อ แล้วกดถัดไป

11. ถัดมาให้ใส่ชื่อบริษัทที่ต้องการจองทั้งไทยและอังกฤษ และกด ตรวจสอบชื่อที่ขอจอง

ระบบการจองชื่อบริษัท

ขั้นตอนในการจองชื่อบริษัทกรณียื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนออนไลน์ e-Registration

หากคุณจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ e-Registration ทางคุณไม่ต้องดำเนินการจองชื่อบริษัท เพราะสามารถทำไปพร้อมกับการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้เลย ซึ่งวิธีการจองชื่อ รวมถึงขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์สามารถดูรายละเอียดได้เลยครับ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ หรือถ้าใครต้องการทราบขั้นตอนในรูปแบบ VDO ผมก็มีทำเอาไว้แล้วเช่นกัน ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย

จดทะเบียนบริษัท E-Regis 2566

สำหรับท่านไหนที่สนใจการจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ติดต่อผมมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษาจนกว่าจะจดทะเบียนสำเร็จ

สำหรับท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท คลิ๊กเลย

สรุป

การจดทะเบียนบริษัททั้ง 2 วิธีดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจดทะเบียนบริษัทด้วยวิธีการใดคุณก็จะได้เปิดบริษัทเหมือนๆกัน แตกต่างกันที่วิธีการในการจดทะเบียนเท่านั้น ในความเห็นของผมการจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายกว่า และสะดวกกว่ามากครับ นอกจากนี้ยังเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนที่ต่ำกว่าด้วย

จองชื่อบริษัท วิธีการจองชื่อจะขึ้นอยู่กับวิธีการในการจดทะเบียน หากคุณจดทะเบียนแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ คุณก็ต้องทำการจองชื่อบริษัทก่อน แต่หากคุณจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration คุณก็ไม่ต้องทำการจองชื่อ เนื่องจากสามารถทำการจองชื่อและจดทะเบียนออนไลน์ e-Registration พร้อมกันในคราวเดียวได้

สงสัยตรงไหนสามารถติดต่อมาได้นะครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ