จองชื่อบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร?

จองชื่อบริษัท

จองชื่อบริษัท คือ การที่ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทขอจองชื่อบริษัทที่ต้องการเอาไว้ก่อน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นนำชื่อบริษัทที่ต้องการไปใช้ซ้ำในระหว่างที่กำลังดำเนินการจดทะเบียนบริษัท

ต้องการจดทะเบียนบริษัทด้วยตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดูรายละเอียดได้เลยครับ : จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO :

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สิ่งที่ควรทราบก่อนจองชื่อบริษัท

สำหรับท่านไหนที่ต้องการทราบว่าจะจดทะเบียนบริษัทดีหรือไม่ ผมแนะนำให้ลองอ่านบทความนี้กันก่อนได้ครับ จดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

ก่อนที่คุณจะดำเนินการจองชื่อ ผมคิดว่าสิ่งแรกที่ราควรทราบนั่นคือวิธีการจดทะเบียน ซึ่งวิธีการจองชื่อนั้นจะขึ้นอยู่กับวิธีในการจดทะเบียนบริษัทนั่นเอง

วิธีการจดทะเบียนบริษัทแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆดังนี้

  1. การจดทะเบียนบริษัทแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ
  2. การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration

มีคนสอบถามกันเข้ามามากว่าจดทะเบียนในรูปแบบใดดีกว่ากัน ในความเห็นของผม ผมขอแนะนำ การจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration ครับ เป็นรูปแบบการจดทะเบียนที่ง่าย สะดวกที่สุดแล้ว คนที่ไม่มีความรู้ก็สามารถจดทะเบียนเองได้ครับ ใครที่ต้องการคำปรึกษาในการจดทะเบียนรูปแบบนี้ติดต่อมาได้ครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ในการจองชื่อบริษัท หากคุณจะยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ คุณจะต้องดำเนินการจองชื่อแยกต่างหากในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นอันดับแรก ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีอธิบายแบบละเอียดให้อีกทีในหัวข้อที่ 3 ครับ

การยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ การจดทะเบียนแบบวิธีนี้คุณจะต้องไปดาวน์โหลดเอกสารประกอบการจดทะเบียนจาก Website ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดาวน์โหลดออกมาในรูปบบ PDF fileหลังจากนั้นให้ดำเนินการกรอกข้อมูลต่างๆลงบน PDF file ที่ดาวน์โหลดออกมา พอกรอกข้อมูลต่างๆเสร็จแล้วให้พิมพ์เอกสารทั้งหมดออกมาและให้เซ็นโดยผู้ถือหุ้นทุกคน และนำเอกสารที่เซ็นเรียบร้อยแล้วไปยื่นจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เอกสารประกอบการจดทะเบียนคุณสามารถ ดาวน์โหลดได้ที่นี่โดยให้ดูหัวข้อ บริษัทจำกัด : หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน

สำหรับการจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration คนที่ดำเนินการจดทะเบียนวิธีนี้ไม่ต้องดำเนินการจองชื่อแยกต่างหากเนื่องจากในระบบการจดทะเบียนแบบออนไลน์นั้นจะมีระบบการจองชื่อในตัวเองอยู่แล้วซึ่งสามารถทำไปพร้อมกับการจดทะเบียนบริษัทได้โดยที่ผู้จดทะเบียนไม่ต้องไปทำการจองชื่อแยกต่างหากอีก

เงื่อนไขในการจองชื่อบริษัท

ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกระเบียบและเงื่อนไขในการตั้งชื่อบริษัท สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

  1. ชื่อที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้
  2. สำหรับชื่อภาษาต่างประเทศที่จะใช้ในการจดทะเบียนต้องไม่มีชื่อตรงหรือคล้ายคลึงกับชื่อภาษาต่างประเทศของบริษัทอื่นที่ได้จองชื่อหรือจดทะเบียนเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จนทำให้บุคคลอื่นอาจเข้าใจผิดได้
  3. ชื่อที่ใช้จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  4. ชื่อบริษัทภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายหรือเสียงเรียกขานที่ตรงกับชื่อภาษาไทย

ขั้นตอนในการจองชื่อบริษัทกรณียื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ

ตามที่ได้อธิบายไปแล้ว หากคุณจะจดทะเบียนโดยยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ ทางคุณต้องดำเนินการจองชื่อบริษัทก่อน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  1. ให้กดเข้าสู่ระบบ และเลือก ลงทะเบียน
เข้าสู่ระบบจองชื่อบริษัท

2. ให้ติ๊ก ข้าพเจ้ายอมรับ และกด ตกลง

กดยอมรับเงื่อนไข

3. กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน อันดับแรกให้ใส่ Email ส่วนตัวที่จะให้ในการลงทะเบียน แล้วกด ยืนยันอีเมล และให้ทำการตั้ง รหัสผู้ใช้ รหัสผ่าน และกรอกข้อมูลอื่นๆให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัว1

4. ติ๊ก จองชื่อนิติบุคคล กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด บันทึก

กรอกข้อมูลส่วนตัว 2

ท่านใดต้องการดูคู่มือในการลงทะเบียนแบบละเอียดคลิ๊กที่นี่

5. หลังจากที่ได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการจองชื่อบริษัท ให้คลิ๊ก เข้าสู่ระบบ และให้ใส่ รหัสผู้ใช้ และรหัสผ่าน ที่ได้ตั้งขึ้นในขั้นตอนที่ผ่านมา

6. กด ค้นหาชื่อนิติบุคคล เพื่อตรวจสอบดูว่าชื่อบริษัทที่ต้องการนั้นสามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

ค้นหาชื่อนิติบุคคล

7. ให้พิมพ์ชื่อบริษัทที่ต้องการลงไปแล้วกดค้นหา

ผลการค้นหาชื่อ

ดู คำแนะนำในการตรวจสอบและจองชื่อนิติบุคคล

8. หลังจากที่ได้ชื่อที่คิดว่าไม่ซ้ำกับใครแล้วให้กด จองชื่อนิติบุคคล แล้วเลือก ห้างหุ้นส่วน/บริษัทจำกัด

วิธีการจองชื่อ

9. ถัดมาให้ติ๊ก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และกด ตกลง

10. ถัดมาให้ใส่ชื่อบริษัทที่ต้องการจองทั้งไทยและอังกฤษ หลังจากนั้นให้ติ๊ก ห้างหุ้นส่วน/บริษัท นี้ยอมรับข้อตกลงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ และกด ส่งคำขอ

จองชื่อไทย อังกฤษ
จองไทย อังกฤษ

ขั้นตอนในการจองชื่อบริษัทกรณียื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนออนไลน์ e-Registration

หากคุณจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ e-Registration ทางคุณไม่ต้องดำเนินการจองชื่อบริษัท เพราะสามารถทำไปพร้อมกับการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ได้เลย ซึ่งวิธีการจองชื่อ รวมถึงขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์สามารถดูรายละเอียดได้เลยครับ จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ หรือถ้าใครต้องการทราบขั้นตอนในรูปแบบ VDO ผมก็มีทำเอาไว้แล้วเช่นกัน ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลย (การจองชื่อให้ดูช่วงนาทีที่ 29.00 – 30.23)

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ หน้าจองชื่อ

สำหรับท่านไหนที่สนใจการจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ติดต่อผมมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษาจนกว่าจะจดทะเบียนสำเร็จ

สำหรับท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท คลิ๊กเลย

สรุป

การจดทะเบียนบริษัททั้ง 2 วิธีดังกล่าวจะให้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ไม่ว่าคุณจดทะเบียนบริษัทด้วยวิธีการใดคุณก็จะได้เปิดบริษัทเหมือนๆกัน แตกต่างกันที่วิธีการในการจดทะเบียนเท่านั้น ในความเห็นของผมการจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ เป็นวิธีที่ง่ายกว่า และสะดวกกว่ามากครับ

จองชื่อบริษัท วิธีการจองชื่อจะขึ้นอยู่กับวิธีการในการจดทะเบียน หากคุณจดทะเบียนแบบยื่นเอกสารประกอบการจดทะเบียนแบบกระดาษ คุณก็ต้องทำการจองชื่อบริษัทก่อน แต่หากคุณจดทะเบียนบริษัทแบบออนไลน์ e-Registration คุณก็ไม่ต้องทำการจองชื่อ เนื่องจากสามารถทำการจองชื่อและจดทะเบียนออนไลน์ e-Registration พร้อมกันในคราวเดียวได้

สงสัยตรงไหนสามารถติดต่อมาได้นะครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ