สำหรับท่านไหนที่ไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลจดทะเบียนเอง ทางผมยินดีให้บริการรับจดทะเบียนบริษัท คิดค่าใช้จ่าย 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทุกอย่างหมดแล้ว)

กรณีจดทะเบียนบริษัทกับเรา ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก

“การจดทะเบียนบริษัทนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของธุรกิจเรา ดังนั้นควรใช้มืออาชีพเพื่อให้ข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง”

สำหรับผู้ที่มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนจดทะเบียนบริษัท ผมแนะนำให้อ่านบทความเหล่านี้ก่อน ผมจะทยอยเขียนออกมาเรื่อยๆเพื่อให้ความรู้ครับ รวมบทความสำหรับผู้ประกอบการใหม่

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

ธเณศ รับจดทะเบียนบริษัท

สารบัญ

 1. อัตราค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท
 2. เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับจดทะเบียนบริษัท
 3. ขั้นตอนในการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท
 5. เอกสารที่คุณจะได้รับหลังดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น
 6. คำถามที่พบบ่อย
 7. สรุป

อัตราค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัท

ผมรับจดทะเบียนบริษัทคิดค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้

 1. กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย คิดค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัทราคา 10,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว)
 2. กรณีที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ คิดค่าบริการรับจดทะเบียนบริษัทราคา 12,000 บาท (รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดแล้ว)

กรณีจดทะเบียนบริษัทกับเรา ฟรีค่าทำบัญชีเดือนแรก

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

เอกสารที่ต้องเตรียมในการรับจดทะเบียนบริษัท

 1. E-Registration form ตัวนี้จะเป็น File excel ที่ทางคุณจะต้องกรอกข้อมูลให้ผม เพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทต่างๆเพื่อเอาไว้ใช้ในการจดทะเบียน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกันได้เลยครับ
 1. ภาพถ่ายหรือสแกนบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน
 2. ภาพถ่ายหรือสแกนทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท
 3. ภาพถ่ายแผนที่ตั้งบริษัท (ห้ามนำมาจาก Google Map ให้วาดโดยมือหรือคอมพิวเตอร์ โดยให้แสดงชื่อถนน สถานที่สำคัญต่างๆให้ชัดเจน และจุดที่เป็นที่ตั้งของบริษัทให้ใส่ที่อยู่ให้ชัดเจน) ตัวอย่างแผนที่ตั้งบริษัท เช่น
แผนที่ตั้งบริษัท

5. สแกน หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (เฉพาะกรณีบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นต่างชาติ) โดยผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยทุกคนจะต้องขอหนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคารเพื่อแสดงว่าผู้ถือหุ้นคนไทย มีเงินจริงตามสัดส่วนของทุนที่ชำระแล้วของแต่ละคน

ขั้นตอนในการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท

 1. ท่านใดที่ต้องการทราบขั้นตอนในการจดทะเบียนบริษัท คลิ๊กที่นี่
 2. ก่อนเปิดบริษัท ให้ส่งข้อมูลเอกสารประกอบการจดทะเบียนบริษัทให้ผมดังนี้ E-Registration form, ภาพถ่ายหรือสแกนบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นทุกคน, ภาพถ่ายหรือสแกนทะเบียนบ้านที่ตั้งบริษัท, ภาพถ่ายแผนที่ตั้งบริษัท และ หนังสือรับรองเงินฝากจากธนาคาร (เฉพาะกรณีที่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ)
 3. เมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน ผมจะตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของข้อมูล หากมีข้อมูลใดไม่ถูกต้องเราจะต้องมาแก้ไขข้อมูลกันก่อนให้ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ข้อมูลของบริษัทผิดพลาด
 4. หลังจากนั้นผมจะจัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับการยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นแต่ละคนในระบบ e-Registration เมื่อทำข้อมูลเสร็จผมจะส่งเอกสาร “คำขอรับ/แก้ไขข้อมูล ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username และ Password)” ทาง Email และฝากทางคุณช่วย Print เซ็นเอกสารดังกล่าว 1 ชุด และส่งสำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด กลับมาให้ผมทางจดหมาย
 5. เมื่อผมได้รับเอกสารทางจดหมายแล้ว ผมจะไปดำเนินการยืนยันตัวตนให้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 6. หลังจากที่ผมได้ยืนยันตัวตนให้แล้ว จะมี Email ส่งไปถึงคุณ ให้คุณกด Activate User ตามลิงค์ Email ที่ส่งมาให้
 7. หลังจากนั้นผมจะดำเนินการจองชื่อบริษัทและกรอกข้อมูลในระบบ DBD e-Registration ตามข้อมูลที่ผมได้รับใน E-Registration form
 8. เมื่อนายทะเบียนตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการจดทะเบียนทั้งหมดแล้ว ทางคุณจะต้องลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่เป็นนะครับผมมีสอนให้ทุกขั้นตอน ไม่ยากครับ)
 9. หลังจากนั้นผมจะทำการยื่นเอกสารออนไลน์ ชำระค่าธรรมเนียม และส่งหนังสือรับรองและเอกสารประกอบการจดทะเบียนทั้งหมดกลับไปให้

ระยะเวลาในการดำเนินการรับจดทะเบียนบริษัท

ผมดำเนินการจดทะเบียนมาร้อยกว่าบริษัทแล้ว ระยะเวลาในการดำเนินการโดยเฉลี่ยตั้งแต่ต้นจนจบอยู่ที่ประมาณ 8 วันทำการครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางคุณด้วยว่าจะส่งข้อมูลและเอกสารกลับมาให้ผมได้เร็วแค่ไหน

เอกสารที่คุณจะได้รับหลังดำเนินการจดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท

หนังสือรับรองบริษัท

รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท

รายละเอียดวัตถุประสงค์บริษัท

บอจ.2 หนังสือบริคณห์สนธิ

บอจ.2.1
บอจ.2.2

บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง

บอจ.3.1
บอจ.3.2

บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

คำถามที่พบบ่อย

การจดทะเบียนบริษัททั้ง 2 แบบแตกต่างกันเพียงวิธีการ หากเป็นการยื่นกระดาษคุณต้องกรอกแบบฟอร์มทั้งหมด และเซ็นเอกสารไปให้ครบ และนำไปยื่นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนการจดทะเบียนแบบ e-Registration เป็นการจดทะเบียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจะแตกต่างเพียงแค่วิธีการ แต่ผลลัพธ์คือไม่แตกต่างกัน นั่นก็คือคุณจะได้เปิดเป็นบริษัทเหมือนๆกัน

สำหรับวิธีการที่ผมใช้ในการจดทะเบียนนั้นจะเป็นแบบออนไลน์ DBD e-Registration ครับ

เมื่อคุณจดทะเบียนบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้ว หน้าที่ที่คุณต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย คือ การนำส่งงบการเงินเป็นประจำทุกๆปี และการเสียภาษีในรูปแบบบริษัทให้ถูกต้อง ซึ่งภาษีที่จะมาเกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ดังนั้นสิ่งแรกสุดที่เราต้องทำหลังจากที่จดทะเบียนบริษัทนั่นก็คือ ทางคุณต้องหาผู้ทำบัญชี เพื่อมาจัดการทางด้านบัญชีและภาษีของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ในส่วนนี้ท่านใดต้องการหาผู้ทำบัญชีติดต่อผมมาได้เลย ผมสามารถแนะนำผู้ทำบัญชีที่ดีๆให้ได้ครับ

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ถ้าให้ผมแนะนำ ผมแนะนำให้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดจะดีกว่าครับ จุดที่สำคัญที่สุดคือผู้ถือหุ้นทุกๆคนของบริษัทจะรับผิดจำกัดตามจำนวนเงินลงหุ้นของตนเท่านั้น กล่าวคือหากเกิดคดีความฟ้องร้องและต้องจ่ายค่าเสียหาย บริษัทจะเป็นผู้จ่ายค่าเสียหายเท่านั้น จะไม่สามารถมากินเงินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นได้

แต่หากจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ตัวหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจะต้องรับผิดอย่างไม่จำกัดกล่าวคือหากเกิดคดีความฟ้องร้องและต้องจ่ายค่าเสียหาย หากห้างหุ้นส่วนมีเงินไม่พอในการจ่ายค่าเสียหาย ส่วนตัวหุ้นส่วนผู้จัดการต้องร่วมรับผิดชอบในการจ่ายค่าเสียหายด้วย เนื่องจากตามกฎหมายกำหนดให้ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการนั้นจะต้องรับผิดไม่จำกัด

ในปัจจุบันนี้การจดทะเบียนบริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน และยังไม่สามารถจดทะเบียนบริษัทแบบคนเดียวได้ครับ

สรุป

ผมรับจดทะเบียนบริษัทมาร้อยกว่าบริษัทแล้วแบบ DBD e-Registration เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาศึกษาหาข้อมูลในการเปิดบริษัทด้วยต้นเอง ด้วยงบประมาณเพียงแค่ 10,000 บาท คุณก็สามารถเปิดบริษัทเป็นของตัวเองได้แล้ว

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

สำหรับท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทด้วยตัวเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ผมก็มีสอนจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ให้เช่นเดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบ สามารถดูรายละเอียดใน Service จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ได้เลยครับ