Category Archives: ธุรกิจ

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) คืออะไร และคำนวณอย่างไร?

จุดคุ้มทุน หรือ Break Even Point คือสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้นๆในการทำธุรกิจ ว่าเราจะต้องขายให้ได้ขนาดไหน ธุรกิจจึงจะไม่ขาดทุน ซึ่งหากเราลองคำนวณปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนออกมาแล้ว เป็นไปได้ยากที่จะขายให้ได้ถึงจุดนั้น เราจะได้ตัดสินใจไม่ทำธุรกิจนั้นตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแบกรับผลขาดทุนที่จะตามมา

ดรอปชิป (Dropship) คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

ดรอปชิป (Dropship) คือรูปแบบการขายของออนไลน์รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมอยากมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ขายหรือตัวแทนไม่จำเป็นต้องมีสินค้าในโกดัง ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการจัดการสินค้า

นักบัญชี อาชีพนี้มีเส้นทางอย่างไร?

นักบัญชี เป็นอาชีพที่เป็นที่นิยม เนื่องจาก สามารถหางานได้ง่ายเพราะทุกๆนิติบุคคลจะต้องจัดให้มีการทำบัญชีตามกฎหมาย ซึ่งจะต้องใช้นักบัญชีเป็นผู้ดำเนินการให้ นอกจากนี้คนที่ไม่ได้จบบัญชีมาจะไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้เพราะต้องใช้ความรู้เฉพาะด้านที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้