การจดทะเบียนเลิกบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้จบทุกขั้นตอน จะทำให้ไม่มีปัญหากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรตามมา

ผมมีประสบการณ์ในการจดทะเบียนเลิกบริษัทกว่าร้อยบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา ผมยินดีให้บริการรับจดทะเบียนเลิกบริษัทในราคาที่คุ้มค่า 17,000 บาท (กรณีงบเปล่าและไม่ได้จด Vat) และ 20,000 บาท (กรณีงบเปล่าและจด Vat)

“ดูรีวิวจากผู้ใช้บริการ”

ธเณศ จดทะเบียนเลิกบริษัท

จดทะเบียนเลิกบริษัท (ปิดบริษัท) ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ในการจดทะเบียนเลิกบริษัท ทางผมคิดค่าบริการในราคากันเองดังนี้

งบเปล่า (ไม่ได้จด Vat) – 17,000 บาท

งบเปล่า (จด Vat) – 20,000 บาท

งบที่มีรายการ – จะพิจารณาเป็นกรณีไป

ทำไมจึงต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

หากคุณเปิดเป็นบริษัทแล้ว คุณมีหน้าที่ต่างๆตามกฎหมายตามมา ซึ่งหน้าที่ที่สำคัญอย่างหนึ่งนั่นก็คือการนำส่งงบการเงิน และนำส่งภาษีเป็นประจำทุกปีตามกฎหมาย ซึ่งการที่บริษัทจะนำส่งงบการเงินและภาษีได้ตามกฎหมาย บริษัทจะต้องจ้างนักบัญชีมาดำเนินการให้ ซึ่งแน่นอนว่าการจ้างนักบัญชีปิดงบการเงิน ทางคุณก็จะมีค่าใช้จ่ายก้อนโตในแต่ละปีในการจัดทำงบการเงิน

ดังนั้นหากบริษัทของคุณไม่ได้ดำเนินกิจการแล้ว ทางคุณก็ควรรีบจดทะเบียนเลิกบริษัท และปิดบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะยิ่งปล่อยเอาไว้นานเท่าไหร่ ค่าบริการจัดทำงบการเงินก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนปีที่บริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินนั่นเอง

ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทที่ผมดำเนินการให้

สำหรับขั้นตอนในการจดทะเบียนเลิกบริษัท และการจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีตามกฎหมาย จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยากและใช้เวลานาน ตามภาพนี้

การจดทะเบียนเลิกบริษัท
ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิก
จดเสร็จชำระบัญชี

ผมจะขออธิบายสรุปขั้นตอนในการทำงาน หากคุณมาใช้บริการจดทะเบียนเลิกบริษัทกับผมดังต่อไปนี้

  1. ขั้นแรกสุดผมจะนำงบการเงินของบริษัทมาวิเคราะห์กันก่อนครับ เพื่อวางแผนในการเลิก และจะแจ้งคุณให้ทราบเบื้องต้นว่าถ้าบริษัทคุณจะเลิก จะมีภาระภาษีอะไรบ้าง และเป็นจำนวนเงินทั้งหมดเท่าไหร่ นอกจากนั้นผมจะแจ้งให้ทราบว่าก่อนจดทะเบียนเลิกเราจะต้องดำเนินการอะไรก่อนบ้าง เช่น ขายสินค้าที่เหลือ ขายสินทรัพย์ที่เหลือ เป็นต้น เพื่อให้การจดทะเบียนเลิกบริษัทนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นมากที่สุด และไม่มีปัญหากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร
  2. หลังจากที่วางแผนการเลิกแล้ว และได้ปฎิบัติตามข้อแนะนำของผมหมดแล้ว ในกรณีที่คุณยังยื่นงบการเงินไม่ครบถ้วน ทางผมจะดำเนินการยื่นงบการเงินย้อนหลังให้ครบถ้วนก่อนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นอกจากนี้จะต้องยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ที่กรมสรรพากรให้ครบถ้วนด้วย
  3. เมื่อบริษัทนำส่งงบการเงิน และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50) ครบถ้วนแล้ว ผมจะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในขั้นตอนนี้ผมจะมีหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้ทางคุณสามารถตรวจสอบสถานะของบริษัทว่าเป็นเลิกแล้วจริงๆได้
  4. หลังจากที่ได้จดทะเบียนเลิกที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว ทางผมจะดำเนินการยื่นแบบภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้ครบถ้วน เช่น ภงด.50 ณ วันเลิกกิจการ, ภงด.3/53 รวมทั้งดำเนินการจ่ายชำระภาษี (ถ้ามี) เพื่อป้องกันไม่ให้มีปัญหากับสรรพากรในภายหลัง
  5. เมื่อยื่นแบบภาษีต่างๆที่สรรพากรครบถ้วนแล้ว หากบริษัทจด Vat ผมจะดำเนินการยกเลิก Vat ให้ด้วย เพื่อขีดชื่อบริษัทออกจากระบบฐานข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มของกรมสรรพากร ซึ่งในขั้นตอนนี้ทางสรรพากรจะมีการเรียกตรวจโดยให้ผู้ประกอบการเข้าไปพบและชี้แจงประเด็นต่างๆที่เจ้าหน้าที่สรรพากรสงสัย ในขั้นตอนนี้ผมก็จะเข้าไปพบเจ้าหน้าที่สรรพากรแทนให้และรวมอยู่ในค่าบริการแล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจเสร็จและไม่มีประเด็นแล้ว ทางบริษัทจะได้รับ หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากกรมสรรพากร
  6. หลังจากที่ได้รับ หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี จากกรมสรรพากรแล้วกรณีที่จด Vat อันนี้ก็จะมั่นใจได้ว่าบริษัทของคุณไม่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแล้ว หลังจากนั้นผมก็จะดำเนินการจดเสร็จชำระบัญชีให้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยในขั้นตอนนี้ผมจะมีหนังสือรับรองบริษัท เพื่อให้ทางคุณสามารถตรวจสอบสถานะของบริษัทว่าเป็นเสร็จชำระบัญชีแล้วจริงๆได้

ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจดทะเบียนเลิกบริษัทเพิ่มเติมได้ที่นี่เลยให้ดูข้อที่ 15 นะครับ ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัทจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ระยะเวลาในการดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทและจดเสร็จชำระบัญชีบริษัท

โดยเฉลี่ยแล้วบริษัทที่ไม่ได้จด Vat ผมจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 2 เดือน แต่หากบริษัทจด Vat จะไม่สามารถประเมินระยะเวลาในการดำเนินการที่แน่นอนได้ เนื่องจากจะต้องรอให้ถึงคิวสรรพากรตรวจสอบซึ่งตรงนี้จะไม่สามารถกะระยะเวลาที่แน่นอนได้ แต่โดยเฉลี่ยแล้วระยะเวลาในการดำเนินการสำหรับบริษัทที่จด Vat ของผมนั้นจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือนครับ

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานที่คุณจะได้รับเพื่อยืนยันว่าบริษัทได้จดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว

ในการจดทะเบียนเลิกและเสร็จชำระบัญชีของบริษัท ทางคุณจะได้รับหลักฐานเหล่านี้ เพื่อเป็นการยืนยันว่าบริษัทของคุณได้เลิก และเสร็จชำระบัญชี ตามขั้นตอนตามกฎหมายแล้วจริงๆ

หนังสือรับรองการเลิกบริษัท

หนังสือรับรองเลิกบริษัท

หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (กรณีที่บริษัทจด Vat)

หนังสือขีดชื่อเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

หนังสือรับรองการเสร็จชำระบัญชีบริษัท

คำถามที่พบบ่อย

สามารถเลิกได้แน่นอนครับ ถ้าเป็นลักษณะนี้ผมแนะนำให้ยื่นงบการเงินย้อนหลัง และยื่นแบบ ภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.50) ประจำปีให้ครบถ้วนก่อนครับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และหลังจากนั้นค่อยดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชี ตามที่ผมได้อธิบายเอาไว้ครับ

การปิดบริษัทมีขั้นตอนและรายละเอียดที่จะต้องดำเนินการค่อนข้างมาก ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ผมได้อธิบายไปแล้วข้างต้น ดังนั้นราคาจึงสูงกว่าการเปิดบริษัท ราคาที่ผมแจ้งไปนั้นรวมค่าธรรมเนียมต่างๆที่ต้องจ่ายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว และได้รวมค่าบริการทำบัญชี และบริการตรวจสอบบัญชีเอาไว้แล้วด้วยครับ

มีผลอย่างแน่นอนครับ ประการแรกถ้าคุณไม่ได้นำส่งงบการเงินให้ถูกต้องตามกฎหมายทางคุณจะได้รับหมายเรียกจากตำรวจ เพราะถือเป็นความผิดอาญาทางกฎหมาย หากคุณไปดำเนินการเคลียร์กับตำรวจก็ต้องเสียค่าปรับตามกฎหมาย นอกจากนี้ยิ่งปล่อยให้ระยะเวลาผ่านไป ก่อนเลิกจะต้องนำส่งงบการเงินย้อนหลัง ทางคุณก็จะมีภาระในการนำส่งงบการเงินย้อนหลังให้ครบถ้วนก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

บางคนอาจสงสัยว่าถ้าปล่อยให้สถานะบริษัทเป็น “ร้าง” เลยจะได้หรือไม่ การที่เป็นบริษัทร้างหมายความว่าทางคุณจะไม่สามารถนำบริษัทดังกล่าวไปทำธุรกรรมใดๆได้อีกแล้ว แต่ภาระความรับผิดชอบของกรรมการจะยังคงมีอยู่ ดังนั้นหากปล่อยให้บริษัทมีสถานะเป็น “ร้าง” ก็เหมือนมีชนักติดหลังอยู่เพราะถือว่าภาระความรับผิดชอบของกรรมการยังคงมีอยู่ ดังนั้นผมจึงขอแนะนำให้คุณดำเนินการจดทะเบียนเลิก และจดเสร็จชำระบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่าครับ

ผมแนะนำว่าถ้ามั่นใจว่าบริษัทไม่ได้ทำอะไรแล้วผมแนะนำให้จดทะเบียนเลิกและจดเสร็จชำระบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ

ขั้นแรกเราควรจะหาผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีมาปิดงบและนำส่งงบการเงินย้อนหลังของบริษัทให้ครบถ้วนก่อน ถ้าพอมีกำลังจ่ายค่าปรับไหวให้นำหมายเรียกที่ไม่ได้นำส่งงบการเงิน ไปชำระค่าปรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อชำระค่าปรับที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้วทางคุณจะได้ใบเสร็จค่าปรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และให้นำใบเสร็จดังกล่าวไปแสดงที่ตำรวจว่าบริษัทได้ดำเนินการชำระค่าเบี้ยปรับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ได้ดำเนินการนำส่งงบการเงินย้อนหลังเรียบร้อยแล้ว ให้ทางคุณดำเนินการจดทะเบียนเลิกและจดเสร็จชำระบัญชี ให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไปครับ

ไม่จริงนะครับ ผมคิดว่าหากบริษัทคุณทำบัญชีมาดีระดับหนึ่ง ข้อมูลการบันทึกบัญชีมีที่มาที่ไปและมีเอกสารอ้างอิง ทางคุณสามารถเลิกได้เลยครับ โดยไม่ต้องรอถึง 3 ปี แต่ก่อนเลิกทางคุณก็ต้องจัดการในเรื่องภาษีต่างๆให้เรียบร้อยก่อน เช่น เคลียร์ภาษีที่ค้างกับสรรพากรให้ครบถ้วนครับ

คำถามนี้ต้องแบ่งเป็น 2 กรณีครับ กรณีแรกถ้าหากคุณไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่มอันนี้เป็นไปไม่ได้ครับที่จะใช้เวลานานขนาดนี้ อย่างมากก็ไม่น่าจะเกิน 3 เดือนครับในการเลิกและจดเสร็จชำระบัญชี

แต่ถ้าหากว่าคุณจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม อันนี้มีความเป็นไปได้ครับ เพราะหากคุณอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก่อนที่จะเลิกได้ จะต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบจากกรมสรรพากรทุกกรณี ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ช้าจะมาจากตรงนี้ครับ เพราะว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่สรรพากรตรวจเสร็จก่อน ว่ามีประเด็นอะไรหรือไม่ ถ้าไม่มีประเด็นแล้วบริษัทจึงจะสามารถไปจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีได้ครับ ซึ่งระยะเวลาปีครึ่งนั้นมีความเป็นไปได้ครับ

สำหรับในส่วนของผมเท่าที่เคยทำมา กรณีบริษัทที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วเลิกกิจการ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน – 1 ปี โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สรรพากรเลยครับว่าจะตรวจให้เราช้าหรือเร็วแค่ไหน

สรุป

หากคุณเปิดบริษัทเอาไว้และไม่ได้ดำเนินการอะไรแล้ว ผมแนะนำให้จดทะเบียนเลิกบริษัทและจดทะเบียนเสร็จชำระบัญชีให้ถูกต้องตามกฎหมายครับ เนื่องจากทางคุณจะได้ไม่ต้องเสียค่าปิดงบการเงินเป็นประจำทุกๆปี และการเลิกกิจการในรูปแบบที่ถูกต้องยังช่วยตัดปัญหาในการถูกคดีความและได้รับหมายเรียกจากตำรวจทำให้ต้องเสียค่าปรับมากมายอีกด้วย

ยิ่งตัดสินใจช้า ปล่อยบริษัทที่ไม่ได้ทำอะไรเอาไว้ นานเท่าไหร่ความเสียหายก็จะยิ่งลุกลามมากขึ้นครับ ทั้งค่างบการเงินหลายปี ทั้งค่าเบี้ยปรับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ค่าเบี้ยปรับจากตำรวจ และค่าเบี้ยปรับเงินเพิ่มจากกรมสรรพากรครับ

การจดทะเบียนเลิกบริษัทต้องใช้มืออาชีพที่มีประสบการณ์ จะได้ไม่มีปัญหากับสรรพากรในอนาคต ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า