บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คืออะไร และยื่นอย่างไร?

บอจ.5 หรือชื่อเต็มก็คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่า บอจ.5 นั้นคืออะไร มีข้อมูลอะไรบ้างในเอกสารดังกล่าว และที่สำคัญก็คือต้องยื่นเอกสารดังกล่าวอย่างไร

บอจ.3 รายการจดทะเบียนจัดตั้ง คืออะไร?

บอจ.3 หรือ รายการจดทะเบียนจัดตั้ง มักเป็นเอกสารที่สำคัญที่ทางธนาคารขอเวลาที่นิติบุคคลจะขอไปเปิดบัญชีธนาคาร ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่าเอกสารดังกล่าวนั้นคืออะไร มีรายละเอียดอย่างไร และสามารถคัดเอกสารนี้ได้จากไหนบ้าง

หนังสือบริคณห์สนธิ (บอจ.2) คืออะไร?

หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ บอจ.2 เป็นเอกสารสำคัญในการตั้งบริษัทที่ผู้ก่อการได้ร่วมกันจัดทำขึ้นให้เป็นไปตามกฎหมายของการจัดตั้งบริษัท ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจกันว่า หนังสือบริคณห์สนธิ หรือ บอจ.2 นั้นคืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร และสามารถดาวน์โหลดได้จากที่ไหน

บัญชีแยกประเภท พื้นฐานของระบบบัญชีที่ทุกคนควรรู้

ทุกๆธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลจะต้องจัดทำบัญชี ซึ่งบัญชีแยกประเภทเป็นส่วนหนึ่งของระบบบัญชีที่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจทราบถึงรายละเอียดในแต่ละบัญชีว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ในบทความนี้เราจะมาอธิบายว่าบัญชีแยกประเภทคืออะไร

ค่ารับรอง สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่?

ค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามที่ไม่สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ อย่างไรก็ตามรู้หรือไม่ว่าค่ารับรองบางอย่างที่เข้าเงื่อนไข หลักเกณฑ์ของสรรพากร ก็สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ เช่นเดียวกัน

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) คืออะไร และคำนวณอย่างไร?

จุดคุ้มทุน หรือ Break Even Point คือสิ่งที่มีความสำคัญลำดับต้นๆในการทำธุรกิจ ว่าเราจะต้องขายให้ได้ขนาดไหน ธุรกิจจึงจะไม่ขาดทุน ซึ่งหากเราลองคำนวณปริมาณการขาย ณ จุดคุ้มทุนออกมาแล้ว เป็นไปได้ยากที่จะขายให้ได้ถึงจุดนั้น เราจะได้ตัดสินใจไม่ทำธุรกิจนั้นตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแบกรับผลขาดทุนที่จะตามมา

ภาษีป้าย คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

รู้หรือไม่ หากคุณติดป้ายเพื่อโฆษณา ประกอบกิจการค้า เพื่อหารายได้ ป้ายดังกล่าวจะต้องถูกนำมาเสียภาษีที่เราเรียกว่า ภาษีป้าย ในบทความนี้เราจะมาทำความเข้าใจภาษีดังกล่าวกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expense) คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued expense) ในงบการเงินเป็นบัญชีที่เกิดขึ้นเพื่อบันทึกตัวเลขให้ถูกต้องตามเกณฑ์สิทธิ เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินทำความเข้าใจสุขภาพทางด้านการเงินของกิจการได้ถูกต้อง

ดรอปชิป (Dropship) คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

ดรอปชิป (Dropship) คือรูปแบบการขายของออนไลน์รูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมอยากมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้ขายหรือตัวแทนไม่จำเป็นต้องมีสินค้าในโกดัง ทำให้ไม่ต้องยุ่งยากในเรื่องของการจัดการสินค้า

เงินให้กู้ยืมกรรมการ / เงินกู้ยืมกรรมการ คืออะไร?

เงินให้กู้ยืมกรรมการ / เงินกู้ยืมกรรมการ ในงบการเงินเป็นบัญชีหนึ่งที่มีความน่าปวดหัวมากที่สุด และผมเชื่อว่างบการเงินมากกว่าครึ่งในประเทศไทยมีบัญชีนี้อยู่ในงบการเงิน ในบทความนี้เราะมาอธิบายกันว่า เงินให้กู้ยืมกรรมการ / เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไร และมีประเด็นทางด้านภาษีอะไรบ้างเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว