ผมทำหลักสูตรฟรีนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นทำธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคลแต่ไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีพื้นฐาน สามารถมาหาความรู้กันได้ที่นี่ครับ (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

ดาวน์โหลดเนื้อหาหลักสูตรได้ที่นี่ครับ : สอนบัญชีภาษีฟรี

เนื้อหาหลักสูตร

 1. ประเภทของการดำเนินธุรกิจ บุคคลธรรมดา VS นิติบุคคล
 2. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียระหว่าง บุคคลธรรมดา VS นิติบุคคล
 3. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของนิติบุคคล ระหว่าง บริษัทจำกัด VS ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 4. หน้าที่ของผู้ประกอบการหลังจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 5. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท : ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 6. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท : ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 7. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท : ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 8. ภาษีที่เกี่ยวข้องกับบริษัท : ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 9. บัญชีพื้นฐาน : ความหมายของการบัญชี / ประโยชน์ของงบการเงิน
 10. บัญชีพื้นฐาน : องค์ประกอบของงบการเงิน
 11. บัญชีพื้นฐาน : สอนบัญชีพื้นฐานเบื้องต้น
 12. ปฏิทินบัญชีและภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
 13. วิธีการจัดเก็บเอกสารของบริษัท

สอนบัญชีภาษีฟรี Ep1 : ประเภทของการดำเนินธุรกิจ + ข้อดีข้อเสียระหว่าง บุคคลธรรมดา VS นิติบุคคล

สอนบัญชีภาษีฟรี EP2 ข้อดีข้อเสีย บจก.VS หจก. + หน้าที่ของผู้ประกอบการ

โปรดติดตาม EP3 เร็วๆนี้ …..