อบรมบัญชีออนไลน์

ทางผมมีการให้บริการอบรมบัญชีออนไลน์ เพื่อเก็บชั่วโมงบัญชีของผู้ทำบัญชี CPD และ ผู้สอบบัญชี CPA ถูกต้องและได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชี 

อบรมบัญชีออนไลน์

อบรมบัญชีออนไลน์

หลายๆท่านที่อยู่แวดวงบัญชีน่าจะคุ้นเคยกับตัวการ์ตูนตัวนี้จาก “เพจบัญชีคลับ” ซึ่งเป็นเพจที่ให้ความรู้ทั่วๆไปทางด้านบัญชีและภาษีสำหรับนักบัญชีและผู้สอบบัญชี นอกจากนี้ทางเรามีให้บริษัทอบรมบัญชีออนไลน์ สามารถเก็บอบรมผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชี (CPA) ได้ 

เข้าสู่เว็บไซด์

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สารบัญเนื้อหาหลักสูตร

 1. TFRS for NPAEs อัพเดทตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563 (ตอนที่1)
 2. TFRS for NPAEs อัพเดทตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563 (ตอนที่2)
 3. การจัดทำงบกระแสเงินสด
 4. การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
 5. มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)
 6. Deferred tax และ Employee benefit
 7. สินค้าคงเหลือ
 8. การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL
 9. เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
 10. สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้
 11. สูตร excel เทพเพื่อช่วยการปฏิบัติงานด้านบัญชี
 12. บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน
 13. การจัดทำงบการเงินรวม
 14. แกะรอยงบการเงิน
 15. TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พลิกโฉมการรับรู้รายได้ตลอดกาล
 16. การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้
 17. TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่
 18. ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ
 19. ออมเงินเพื่อการเกษียณ ง่ายๆสไตล์นักบัญชี

TFRS for NPAEs อัพเดทตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีที่ 42/2563

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์หลักสูตรนี้เป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก ไม่ได้เป็นบริษัทมหาชน และไม่ได้ Listed อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

TFRS for NPAE1 TFRS for NPAE2

การจัดทำงบกระแสเงินสด

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเป็นการสอนจัดทำงบกระแสเงินสด โดยจะเน้นสอนถึงหลักการในการจัดทำกระดาษทำการที่ดี ทำให้ไม่เกิดผล Diff เวลาจัดทำงบกระแสเงินสด เหมาะสำหรับคนที่ยังจัดทำงบกระแสเงินสดไม่เป็น สามารถทำเป็นได้เลยจากหลักสูตรอบรมนี้

การจัดทำงบกระแสเงินสด

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเน้นสอนเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุน เหมาะสำหรับบัญชีโรงงานที่จะต้องมีการคำนวณและจัดทำต้นทุนให้ถูกต้อง

การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้สำหรับผู้สอบบัญชีที่ต้องการเพิ่มคุณภาพในการตรวจสอบบัญชี

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (TSQC1)

Deferred tax และ Employee benefit

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเกี่ยวกับการคำนวณภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และผลประโยชน์พนักงาน เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องจัดทำงบการเงินตาม TFRS for PAEs

Deferred tax และ Employee benefit

สินค้าคงเหลือ

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเน้นในเรื่องการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ เหมาะสำหรับบริษัทที่ผลิตสินค้าคงเหลือเพื่อขาย

สินค้าคงเหลือ

การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้เหมาะสำหรับ ผู้ทำบัญชีที่เริ่มต้นจัดทำบัญชีโดยยังไม่มีโปรแกรมบัญชี ซึ่ง Excel ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำมาใช้ในการจัดทำบัญชีเบื้องต้นได้ ซึ่งหลักสูตรนี้จะสอนวิธีการจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรม Excel ทำให้ผู้อบรมมีความรู้ทางด้าน Excel เพิ่มขึ้น

การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม EXCEL

เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์หลักสูตรนี้เป็นการลงรายละเอียดในบัญชี ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ว่ามีหลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการ การคำนวณค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่าย และการวัดมูลค่า อย่างไร

เจาะลึกมาตรฐานบัญชีทางด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้ทำบัญชีที่ต้องการเปิดสำนักงานบัญชีเป็นของตัวเอง โดยจะเน้นสอนในเรื่องของเทคนิคในการหาลูกค้า ภาษีที่ต้องรู้ รวมถึงการปิดบัญชี

สำนักงานบัญชีเริ่มจาก 0 คุณทำได้

สูตร excel เทพเพื่อช่วยการปฏิบัติงานด้านบัญชี

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเน้นสอนสูตรพื้นฐานในการใช้ Excel เหมาะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้มีพื้นฐาน Excel สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้

สูตร excel เทพเพื่อช่วยการปฏิบัติงานด้านบัญชี

บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเน้นในเรื่องการอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน โดยจะสอนถึงหลักการพื้นฐาน รวมถึงอัตราส่วนทางการเงินต่าง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์งบการเงิน

บัญชีพื้นฐานและการวิเคราะห์งบการเงิน

การจัดทำงบการเงินรวม

หลักสูตรนี้จะเน้นสอนเกี่ยวกับ Concept ในการจัดทำงบการเงินรวม การตัดรายการระหว่างกัน

การจัดทำงบการเงินรวม

แกะรอยงบการเงิน

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์หลักสูตรนี้จะเน้นสอนเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินในเชิงลึก เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเพิ่มความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งบการเงิน

แกะรอยงบการเงิน

TFRS 15 : รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า พลิกโฉมการรับรู้รายได้ตลอดกาล

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะสอนเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ของกิจการ PAEs รูปแบบใหม่ ซึ่งแตกต่างจากเดิม โดยจะมีหลักการ Five Step model ในการรับรู้รายได้

TFRS15

การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะเน้นสอนเกี่ยวกับการเงินพื้นฐานซึ่งเป็นศาสตร์ที่นักบัญชีควรรู้ ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านบัญชี

การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ที่นักบัญชีรุ่นใหม่ควรรู้

TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้สำหรับกิจการที่เป็น PAEs โดยจะเน้นอธิบายในเรื่องของการประเมินสัญญาเช่า รวมถึงการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง

TFRS16 สัญญาเช่าฉบับใหม่

ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะสอนเกี่ยวกับการปิดงบการเงินให้มีคุณภาพ โดยใช้กระดาษทำการเป็นเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการปิดงบการเงิน

ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ

ออมเงินเพื่อการเกษียณ ง่ายๆสไตล์นักบัญชี

หลักสูตรอบรมบัญชีออนไลน์นี้จะสอนเกี่ยวกับการลงทุนและการออมเงินสำหรับนักบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะทำงานหัวฟูกัน ไม่มีเวลามาคิดเรื่องการออมเงิน การลงทุน เพื่อการเกษียณ

ออมเงินเพื่อการเกษียณ