บอจ.5 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คืออะไร และยื่นอย่างไร?

บอจ.5
อบรมบัญชีออนไลน์

อบรมบัญชีออนไลน์

เก็บชั่วโมง CPD CPA ได้

บอจ.5 หรือชื่อเต็มก็คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในบทความนี้เรามาเรียนรู้กันว่า บอจ.5 นั้นคืออะไร มีข้อมูลอะไรบ้างในเอกสารดังกล่าว และที่สำคัญก็คือต้องยื่นเอกสารดังกล่าวอย่างไร

บอจ.5 หรือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น คืออะไร?

บอจ.5 หรือชื่อเต็มก็คือ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารประกอบในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และทุกๆรอบปีเมื่อมีการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีการยื่น บอจ.5 ด้วยเพื่ออัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทดังต่อไปนี้

  1. ชื่อและเลขทะเบียนของบริษัท
  2. วันที่ประชุมจัดตั้งบริษัท หรือ วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  3. รายละเอียดเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนบริษัท จำนวนหุ้นทั้งสิ้น และมูลค่าต่อหุ้น
  4. จำนวนผู้ถือหุ้นที่แบ่งเป็นคนไทยกับคนต่างชาติว่ามีจำนวนอย่างละกี่คน
  5. รายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละคน เลขบัตรประชาชน สัญชาติ ที่อยู่ จำนวนหุ้นที่ถือ และมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
  6. เลขที่ใบหุ้น
  7. วันที่ลงทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้น

ตัวอย่าง แบบ บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

จากรายละเอียด บอจ.5 ข้างต้น ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างของ บอจ.5 ของจริงกันจะเป็นลักษณะนี้

ตัวอย่าง บอจ.5

สำหรับผู้ที่ยื่น บอจ.5 ในรูปแบบกระดาษ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็มีแบบฟอร์มให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ลักษณะนี้

แบบฟอร์ม บอจ.5

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ : บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

วิธีในการขอคัดเอกสาร บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในรูปแบบออนไลน์

สำหรับวิธีการขอเอกสาร บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ปัจจุบันไม่ต้องไปขอคัดที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เสียเวลาแล้ว สามารถทำได้เองผ่านระบบออนไลน์ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เลย ตามขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าสู่ระบบ https://ebiz.dbd.go.th/eservice-web/home.xhtml
  2. หากต้องการคัด บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ให้เลือก “จดทะเบียน (จัดตั้ง)”
ระบบคัดเอกสารออนไลน์

3. จากนั้นก็ให้ใส่ เลขทะเบียนของบริษัท ทำตามขั้นตอนของระบบ และดำเนินการชำระเงินต่อไป หลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เอกสารที่ได้รับนั้นจะมาเป็นชุดเลย (ส่วนใหญ่ก็เพื่อเอาไว้ใช้เปิดบัญชีธนาคารนั่นเอง) นั่นก็คือ แบบ บอจ.2 / 3 / 5 และสำเนารายงานการประชุมตั้งบริษัท

วิธีการยื่น บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผ่านระบบ E-Filing

ทุกๆบริษัทจะต้องยื่น บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นประจำทุกปี ภายใน 14 วันนับจากวันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปัจจุบันการยื่น บอจ.5 นั้นจะต้องยื่นผ่านระบบ DBD E-Filing ซึ่งเป็นระบบที่ทุกๆบริษัทนั้นเอาไว้ใช้ในการนำส่งงบการเงิน และ บอจ.5

สำหรับ Username Password ในการเข้าระบบดังกล่าวนั้นผู้ประกอบการจะได้รับทาง Email หลังจากที่จดทะเบียนบริษัทเสร็จสิ้น

วิธีการและขั้นตอนในการยื่นงบการเงิน และ บอจ.5 สามารถศึกษาได้จากบทความนี้เลยครับ : dbd e-filing มีขั้นตอนในการยื่นงบการเงินอย่างไร?

สรุปแบบ บอจ.5

บอจ.5 สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นเอกสารที่ทุกๆบริษัทจะต้องนำส่งทุกปี เพื่ออัพเดทข้อมูลให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่ามีใครเป็นผู้ถือหุ้นบ้างในแต่ละปี เอกสารดังกล่าวจึงค่อนข้างมีความสำคัญ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับ บอจ.5 นะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ