จดทะเบียนบริษัท กี่คนถึงจะเหมาะสม

จดทะเบียนบริษัท กี่คน
สอนบัญชีภาษีฟรี

จดทะเบียนบริษัท กี่คนดี?

สามารถเปิดบริษัทเพียงแค่ 1 คนได้หรือไม่?

ผู้ถือหุ้นกับกรรมการแตกต่างกันอย่างไร?

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่ผมได้รับอยู่เสมอ เกี่ยวกับการเปิดบริษัท วันนี้จะมาอธิบายให้เข้าใจกันไปเลยครับ

ต้องการเปิดบริษัทด้วยตนเอง ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ ดูรายละเอียดได้เลยครับ : จดทะเบียนบริษัทออนไลน์

ดูคำอธิบายบทความในรูปแบบ VDO ที่ :

จดทะเบียนบริษัท กี่คน

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

จดทะเบียนบริษัท กี่คนดี?

ตามกฎหมายในปัจจุบัน หากคุณต้องการเปิดบริษัทจำกัดคุณต้องมีผู้ถือหุ้น 2 คนขึ้นไปครับ ดังนั้นหากคุณไม่สามารถหาผู้ร่วมลงทุนกับคุณได้ คือมีตัวคุณคนเดียวคุณก็ต้องทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา แต่หากคุณสามารถหาผู้ร่วมลงทุนได้ 1 คน รวมตัวคุณเป็น 2 คน คุณสามารถจดทะเบียนเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทก็ได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัทจำกัด ต้องมีผู้เป็นหุ้นส่วนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

การทำธุรกิจในแต่รูปแบบ (บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด) นั้นก็มีข้อดี ข้อเสีย ที่แตกต่างกันออกไป หากคุณต้องการทราบความแตกต่างระหว่างการทำธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดาร ห้างหุ้นส่วนจำกัด และ บริษัทจำกัด ลองอ่านบทความนี้ก่อนได้ครับจะได้เข้าใจข้อดี ข้อเสีย ของการทำธุรกิจในแต่ละรูปแบบ จดทะเบียนนิติบุคคลต้องรู้อะไรก่อนบ้าง

สามารถนำ พ่อ แม่ บุคคลในครอบครัวมาเป็นผู้ถือหุ้นได้หรือไม่?

ตามกฎหมายไม่ได้มีห้ามเอาไว้ครับ ดังนั้นถึงแม้ว่าคุณเป็นตัวหลักในการทำธุรกิจคนเดียว คุณสามารถนำ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง หรือ คนรู้จักมาเป็นผู้ถือหุ้นได้ เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นครบตามกฎหมายในการเปิดบริษัท เช่น หากบริษัทมีจำนวนหุ้น 10,000 หุ้น เราเป็นคนดำเนินงานหลักเพียงคนเดียว เราก็อาจถือหุ้น 9,999 หุ้น และให้อีกคนถือ 1 หุ้น ก็ได้ เพื่อให้จำนวนผู้ถือหุ้นครบตามกฎหมาย

ผู้ถือหุ้นคือใคร และแตกต่างจากกรรมการอย่างไร

ผู้ถือหุ้น คือผู้ที่ใส่เงินทุนเข้ามาในบริษัทเพื่อให้บริษัทมีเงินทุนเอาไว้ในการดำเนินกิจการได้ โดยจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นและคนต้องชำระจะคำนวณโดย

จำนวนเงินลงทุน = จำนวนหุ้น x มูลค่าหุ้น (ราคาพาร์)

นอกจากนี้หากบริษัทดำเนินธุรกิจแล้วมีผลกำไร บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลตอบแทนกลับคืนมาให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามสัดส่วนเงินลงทุนของแต่ละคน ดังนั้นผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นมาก ก็จะต้องลงเงินลงทุนมาก แต่ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมามากเช่นเดียวกัน หากบริษัทมีกำไร ในทางกลับกันผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นน้อย ก็จะต้องลงเงินลงทุนน้อย แต่ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมาน้อยเช่นเดียวกัน

กรรมการ คือ ผู้บริหารของบริษัทซึ่งมีอำนาจในการบริหารจัดการในด้านต่างๆของบริษัท รวมถึงการเซ็นสัญญาต่างๆที่สำคัญๆของบริษัท ซึ่งกรรมการอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้น หรือไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ ซึ่งตามกฎหมายแต่ละบริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อย 1 คนขึ้นไป

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น

ขอยกตัวอย่างประกอบเพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมดังนี้

บริษัท บัญชีน้ำดี จำกัด เพิ่งจดทะเบียนโดยกำหนดทุนจดทะเบียนที่ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นจำนวน 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท โดยผู้ถืหุ้นนาย A มีจำนวนหุ้น 5,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นนาย B มีจำนวนหุ้น 3,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นนาย C มีจำนวนหุ้น 2,000 หุ้น โดยเลือกที่จะชำระค่าหุ้นตามขั้นต่ำของกฎหมายคือร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน หลังจากทำธุรกิจไปได้ 1 ปี บริษัทมีกำไร 500,000 บาท บริษัทจึงตัดสินใจจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 300,000 บาท (300,000 บาท / 10,000 หุ้น = ปันผลหุ้นละ 30 บาท)

ตัวอย่างจ่ายเงินปันผล

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่านาย A เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีจำนวน 5,000 หุ้น และมีสัดส่วนในการถือหุ้น 50% ดังนั้นนาย A จึงต้องลงเงินมากที่สุดในการเปิดบริษัทที่ 125,000 บาท (250,000 บาท x 50%) หลังจากนั้นพอบริษัทมีกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 300,000 บาท นาย A ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จึงได้รับเงินปันผลมากที่สุดตามสัดส่วนในการถือหุ้นที่ 150,000 บาท (300,000 บาท x 50%)

นาย B เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนรองลงมา มีจำนวน 3,000 หุ้น และมีสัดส่วนในการถือหุ้น 30% ดังนั้นนาย B จึงต้องลงเงินมากเป็นอันดับ 2 ในการเปิดบริษัทที่ 75,000 บาท (250,000 บาท x 30%)  หลังจากนั้นพอบริษัทมีกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 300,000 บาท นาย B ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นอันดับ 2 จึงได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนในการถือหุ้นที่ 90,000 บาท (300,000 บาท x 30%)

นาย C เป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด มีจำนวน 2,000 หุ้น และมีสัดส่วนในการถือหุ้น 20% ดังนั้นนาย C จึงต้องลงเงินน้อยที่สุด ในการเปิดบริษัทที่ 50,000 บาท (250,000 บาท x 20%)  หลังจากนั้นพอบริษัทมีกำไรและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวนทั้งหมด 300,000 บาท นาย C ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด จึงได้รับเงินปันผลตามสัดส่วนในการถือหุ้นที่ 60,000 บาท (300,000 บาท x 20%)

ใครสงสัยเรื่องทุนจดทะเบียนผมมีอธิบายไว้แล้ว ลองอ่านกันดูนะครับ ทุนจดทะเบียนบริษัทคืออะไร?

สำหรับท่านใดที่ต้องการจดทะเบียนบริษัท คลิ๊กเลย

เราสามารถเปิดบริษัทเพียงแค่ 1 คนได้หรือไม่?

ในปัจจุบันตามกฎหมายบริษัทจำกัด ต้องมีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 2 คน ดังนั้นจึงยังไม่สามารถเปิดบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเพียงแค่ 1 คนได้

อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีร่าง พรบ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว ออกมาแล้ว ซึ่งคาดว่าในอนาคตน่าจะสามารถจัดตั้งบริษัทแบบคนเดียวได้ ในส่วนนี้ก็ต้องคอยติดตาม Update ตัวกฎหมายกันต่อไปครับ รายละเอียดโดยสรุปของ ร่าง พรบ. ดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

  1. ชื่อของบริษัทจะมีรูปแบบดังนี้ “บริษัท… จำกัด (คนเดียว)”
  2. มีสถานะภาพเป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย
  3. ให้บริษัทเริ่มทำบัญชีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  4. บริษัทต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มจัดทำบัญชี
  5. งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ร่าง พรบ.การจัดตั้งบริษัทจำกัดคนเดียว

สรุปจดทะเบียนบริษัท กี่คนถึงจะเหมาะสม

สำหรับคำถาม จดทะเบียนบริษัท กี่คนดี? ในความเห็นส่วนตัวของผม หากคุณต้องการเปิดบริษัทแต่ธุรกิจของคุณมีคุณเป็นตัวหลักอยู่เพียงคนเดียว คุณก็ต้องจดทะเบียนบริษัทแบบให้มีผู้ถือหุ้น 2 คน เพื่อให้ครบตามกฎหมาย โดยคนที่เหลือ ทางคุณสามารถนำ พ่อ แม่ พี่น้อง หรือคนรู้จักมาเป็นผู้ถือหุ้นได้ โดยให้ถือหุ้นกันคนละ 1 หุ้น คุณก็จะสามารถเปิดบริษัทได้แล้ว

แต่ถ้าหากคุณทำธุรกิจโดยมีผู้ร่วมลงทุนหลายคน คุณก็สามารถจดทะเบียนบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นตามจริงได้เลยครับ

ใครมีคำถาม หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท กี่คนดี? สามารถสอบถามได้เลยครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ