สมการบัญชีและหลักการบัญชีนั้นเป็นอย่างไร

ผู้ประกอบการควรที่จะต้องมีความรู้ทางด้านบัญชีเพื่อที่จะได้เอาไว้วิเคราะห์งบการเงินในกิจการของตนเองได้ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทราบเบื้องต้นหลักๆมี 2 เรื่องนั่นคือสมการบัญชี และหลักการบัญชี ซึ่งเราจะมาอธิบายกันในบทความนี้

งบการเงินคืออะไร

งบการเงินคือตัวกลางที่เอาไว้สื่อความหมายทำให้บุคคลภายนอกและภายในรู้จักกับบริษัทได้มากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากบริษัทต้องการกู้ยืมเงินจากธนาคาร บริษัทก็ต้องส่งงบการเงินให้ธนาคารดู เพื่อวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัท เพื่อที่ธนาคารจะได้ตัดสินใจว่าจะปล่อยกู้ให้แก่บริษัทหรือไม่

เลิกบริษัทมีประเด็นงบการเงินอะไรบ้างที่ควรทราบ

ในการเลิกบริษัทเรื่องงบการเงินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่ง และเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆบริษัทไม่สามารถเลิกได้ เพราะว่างบการเงินมีปัญหา ซึ่งพอสรรพากรตรจสอบแล้วทำให้มีภาระภาษีเพิ่มเติมเข้ามา ทำให้ไม่สามารถเลิกได้หากบริษัทไม่จ่ายชำระค่าภาษี

เลิกกิจการต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง

หลายๆท่านที่ต้องการเลิกกิจการผมแนะนำให้อ่านบทความนี้ครับ เพื่อที่จะได้ทราบว่าในการเลิกกิจการนั้นต้องระวังเรื่องอะไรบ้าง และจะได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆก่อน เพื่อที่จะไม่มีปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังจากการเลิกกิจการ

ปิดบริษัทมีขั้นตอนอย่างไร

หลายๆท่านที่ต้องการปิดบริษัทหรือปิดห้างหุ้นส่วนอาจเกิดความสงสัยว่าทำไมตอนเปิดบริษัทนั้นง่ายใช้เวลาไม่นาน แต่ทำไมเวลาตอนปิดบริษัทนั้นถึงยากจัง ใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับการเปิดบริษัท ในบทความนี้เรามาดูขั้นตอนปิดบริษัทกัน

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายคืออะไร

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นภาษีที่ค่อนข้างจุกจิก และมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน ดังนั้นภาษีตัวนี้จึงเป็นภาษีที่ผู้ประกอบการทำผิดมากที่สุดภาษีหนึ่ง ดังนั้นเราจึงควรศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเอาไว้ จะได้ไม่ทำผิดพลาด หลีกเลี่ยงปัญหาเบี้ยปรับ เงินเพิ่มที่จะตามมา

การยื่นภาษีมูลค่าพิ่ม มีขั้นตอนอย่างไร

ท่านไหนที่ได้อ่านบทความก่อนๆของผมคงทราบเกี่ยวกับพื้นฐานภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า การยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม มีขั้นตอนอย่างไร โดยจะเน้นในเรื่องวิธีการกรอกแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่

คำถามที่ว่า จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มดีหรือไม่ คงจะเป็นคำถามที่น่าปวดหัวมากสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่รายได้คุณยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องจดทะเบียน ในบทความนี้จะมาสรุปว่าเมื่อจดทะเบียนบริษัทแล้ว เราควรจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยหรือไม่

ภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไร vat คืออะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) คือ ภาษีที่เรียกเก็บจากการขายสินค้าหรือให้บริการในแต่ละขั้นตอนการผลิต และการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ ทั้งที่ผลิตในประเทศ และนำเข้าจากต่างประเทศ ในบทความนี้เรามาดูรายละเอียดของภาษีมูลค่าเพิ่มกันครับ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคลคือภาษีที่จัดเก็บจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยจัดเก็บจากฐานกำไรสุทธิทางภาษี กล่าวคือนิติบุคคลมีกำไรมากก็ต้องเสียภาษีมาก นิติบุคคลที่มีกำไรน้อยก็จะเสียภาษีน้อยไปด้วยเช่นเดียวกัน