สำนักงานบัญชี / ผู้ทำบัญชี ที่ดีหาได้อย่างไร?

สำนักงานบัญชี
สอนบัญชีภาษีฟรี

หากเราดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชี ดังนั้นการหาสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชี ที่ไว้ใจได้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในบทความนี้เรามาดูกันว่าเราควรมีวิธีการในการพิจรณาสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีกันอย่างไร

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

สำนักงานบัญชีคืออะไร?

สำนักงานบัญชีเป็นสำนักงานที่ประกอบด้วยผู้ทำบัญชีหลายคนช่วยกันทำงานร่วมกัน เพื่อให้บริการรับทำบัญชีให้แก่ลูกค้า โดยส่วนมากสำนักงานบัญชีจะดำเนินธุรกิจในรูปแบบของนิติบุคคล เพื่อให้ดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการดำเนินธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา

สำนักงานบัญชีจะต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีให้ประกอบกิจการรับทำบัญชีได้ นอกจากนี้ผู้ทำบัญชีที่อยู่ในสำนักงานบัญชีก็ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกันให้สามารถทำบัญชีให้กับลูกค้าได้

ผู้ทำบัญชีคืออะไร?

ผู้ทำบัญชีจะรับทำบัญชีให้แก่ลูกค้าในรูปแบบบุคคลธรรมดา ทำงานคนเดียวไม่ได้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ผู้ทำบัญชีนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาชีพบัญชีให้สามารถประกอบวิชาชีพรับทำบัญชีได้

วิธีการหาสำนักงานบัญชี / ผู้ทำบัญชี

ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อเราได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้ว หน้าที่หลักสำคัญของเราตามกฎหมายคือจะต้องจัดทำบัญชี และนำส่งงบการเงินเป็นประจำทุกปี ดังนั้นในการหาสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชี จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง หากเลือกผิดพลาด ถึงขั้นชีวิตเปลี่ยนได้เลยทีเดียว

จากประสบการณ์ที่ผ่านผมเคยเห็นผู้ประกอบการจำนวนมากที่เลือกสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีผิดพลาด แล้วทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น จ่ายเงินค่าภาษีไปให้แก่สำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีแล้ว แต่สำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีไม่ได้นำเงินไปจ่ายชำระภาษีให้จริง ในบางกรณีสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีไม่ได้นำส่งงบการเงินและยื่นเสียภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ ทำให้มีเบี้ยปรับเงินเพิ่มต่างๆตามมา เป็นต้น

ผมลองสรุปวิธีในการหาสำนักงานบัญชี / ผู้ทำบัญชี เอาไว้ดังนี้

  1. สอบถามคนรู้จักที่เปิดบริษัท ว่าใช้บริการบัญชีของเจ้าไหน และสอบถามว่าให้บริการดีหรือไม่ เป็นอย่างไรบ้าง ลองหาแหล่งอ้างอิงจากคนรู้จักก่อน เพราะเป็นข้อมูลจริงที่ธุรกิจของคนรู้จักประสบมา
  2. ลองค้นหาข้อมูลธุรกิจใน Google ซึ่งข้อมูลธุรกิจของ Google ในปัจจุบัน จะมีการเปิดระบบให้คนทั่วๆไปสามารถเข้ามารีวิวได้ ซึ่งรีวิวต่างๆเหล่านี้จะเป็นการรีวิวโดยบุคคลภายนอก เจ้าของธุรกิจจะไม่สามารถลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ดังนั้นรีวิวจาก Google นั้นจึงมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง ลองดูตัวอย่าง Google รีวิวของทางผมได้ตามนี้ครับ

2.1 ขั้นแรกลอง Search ชื่อ “วินวินโซลูชั่น ออดิทติ้ง” ก็จะพบข้อมูลธุรกิจใน Google เราจะเห็นจำนวนดาวของธุรกิจนั้นๆที่ลูกค้ามาใช้บริการและให้ Rating เอาไว้ Rating 1 คือต่ำสุด และ Rating 5 คือสูงที่สุด และเราสามารถเข้าไปอ่านรีวิวได้ โดยการคลิ๊กเข้าไปดูตรงคำว่า “รีวิวรายการบน Google”

Google รีวิว

2.2 เมื่อกดเข้าไปแล้วก็จะเห็นข้อความต่างๆของลูกค้าที่เข้ามารีวิวการให้บริการของธุรกิจ

3. ลองค้นหาข้อมูลธุรกิจใน Facebook ดู ซึ่งใน Facebook ก็มีระบบรีวิวการให้บริการเช่นเดียวกัน ซึ่งก็จะมีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน

วิธีการพิจารณาสำนักงานบัญชี / ผู้ทำบัญชี

เมื่อเราสามารถหาสำนักงานบัญชี หรือ ผู้ทำบัญชีที่สนใจได้แล้ว สิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องนี้นั่นคือเราจะทราบได้อย่างไรว่าเจ้าไหนดี หรือเจ้าไหนไม่ดี ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าเจ้านี้ดีจริงหรือไม่ แต่สิ่งที่ทำได้เราสามารถแสกนคร่าวๆได้ว่ารายไหนมีแนวโน้มที่จะดี โดยให้ลองสอบถามข้อมูลดังนี้

1.หากเป็นสำนักงานบัญชีที่ดำเนินธุรกิจในรูปแบบนิติบุคคล ตามกฎหมายจะต้องมีการนำส่งงบการเงินเป็นประจำทุกปี ให้ทางคุณขอชื่อและเลขทะเบียนนิติบุคคลลองมาเช็คในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าสำนักงานบัญชีนี้ได้นำส่งงบการเงินทุกปีหรือไม่ เพราะหากงบของสำนักงานของตัวเองยังไม่นำส่ง ก็อย่าหวังเลยครับว่าจะทำงบให้บริษัทเราเรียบร้อย วิธีการตรวจสอบเป็นดังนี้

1.1 เข้า คลังข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1.2 เมื่อเข้ามาแล้วให้พิมพ์ภาพตัวอักษรที่เราเห็น แล้กด “เข้าสู่ระบบ”

เข้าสู่ระบบ DBD

1.3 เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้พิพม์ ชื่อ หรือ เลขทะเบียน บริษัทที่เราต้องการค้นหา

คลังข้อมูลธุรกิจ

1.4 หลังจากนั้นเราก็จะเห็นข้อมูลของบริษัทที่ค้นหา ให้ตรวจสอบตรงปีที่นำส่งงบการเงิน ว่าสำนักงานบัญชีที่เราเลือกนั้นนำส่งงบการเงินเอาไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่

2. หากสำนักงานบัญชีนำส่งงบการเงินทุกปี ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ข้อแรก ถัดมาให้ลองไปดูรายได้และกำไรของสำนักงานบัญชีนั้นว่ารายได้และกำไรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ โดยให้เลือกข้อมูลงบการเงิน และหลังจากนั้นให้กดเลือกงบกำไรขาดทุน

2.1 สำนักงานบัญชีที่ดีอย่างน้อยควรมีกำไรจากการทำธุรกิจ สำนักงานบัญชีไหนที่มีผลประกอบการเป็นขาดทุนอาจบ่งบอกถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนั้นเราควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีกำไรเอาไว้ก่อน

2.2 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินถัดมาที่ควรดูนั่นคือรายได้ของสำนักงานบัญชี ให้เราลองสอบถามจำนวนลูกค้าของสำนักงานบัญชีว่ามีลูกค้ารายเดือนเป็นจำนวนกี่ราย และให้ลองนำรายได้ / จำนวนลูกค้า / 12 เราก็จะสามารถคำนวณค่าบริการเฉลี่ยของต่อเดือนสำนักงานนั้นๆได้ หากราคาต่ำเกินไป เช่น ค่าบริการเฉลี่ย 500 บาทต่อเดือนต่อราย ให้สันนิษฐานว่าสำนักงานบัญชีนี้ทำงานไม่มีคุณภาพ

3. จำนวนลูกค้าต่อจำนวนพนักงานของสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชี ก็เป็นปัจจัยสำคัญทีเราควรพิจารณา นอกจากจำนวนลูกค้าที่มีในมือและเราควรจะสอบถามจำนวนพนักงานของสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีด้วย ในส่วนตัวผมคิดว่าพนักงานบัญชี 1 คน ไม่ควรรับงานทำบัญชีรายเดือนไม่เกิน 25 บริษัท หากคำนวณออกมาแล้วยอดเกินนี้ให้สันนิษฐานเอาไว้ว่ารับงานมากเกินไป การทำงานอาจไม่มีประสิทธิภาพ

สรุป

เมื่อเราเลือกที่จะดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคลแล้ว ก็ปฎิเสธไม่ได้เลยว่าการเลือกสำนักงานบัญชีหรือผู้ทำบัญชีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกิจการ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ