ภงด 90 และ ภงด 91 คืออะไร

ภงด90 ภงด91

ภงด90 และ ภงด91 เป็นแบบแสดงเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่มีเงินได้ ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า ภงด90 และ ภงด91 นั้นคืออะไร

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ทำความรู้จักกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันก่อน

โดยปกติแล้วบุคคลใดๆที่มีรายได้จะต้องมีการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสูตรในการคำนวณภาษีดังกล่าวนั้นมีสูตรดังนี้

เงินได้สุทธิ = เงินได้พึงประเมิน – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา = เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี

ในการยื่นเสียภาษีดังกล่าวนั้นจะต้องใช้แบบ ภงด90 และ ภงด91 ในการยื่นเสียภาษี สำหรับวิธีการในการคำนวณภาษีแบบละเอียดๆทุกท่านสามารถศึกษากันได้ในบทความด้านล่างนี้เลยครับ

ศึกษาเพิ่เติม : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคำนวณอย่างไร

ในส่วนของผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีดังต่อไปนี้

1)   บุคคลธรรมดา
2)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
3)   ผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษี
4)   กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง
5)  วิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

หากเป็น 5 กลุ่มดังกล่าวและมีเงินได้จะต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภงด90 คืออะไร

ภงด90 เป็นแบบเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับคนที่มีเงินได้หลายประเภท นอกจากเงินได้จากงานประจำที่เป็น 40 (1) เงินได้แต่ละประเภท สามารถยกตัวอย่างได้ดังนี้

40 (1) – เงินเดือน

40 (2) – ค่าจ้างทั่วไป

40 (3) – ค่าลิขสิทธิ์

40 (4) – ดอกเบี้ย และเงินปันผล

40 (5) – ค่าเช่า

40 (6) – ค่าวิชาชีพอิสระ เช่น หมอ นักบัญชี วิศวะ เป็นต้น

40 (7) – ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงงานและค่าของ

40 (8) – เงินได้อื่นๆที่ไม่ใช่ 40 (1) – 40 (7)

ตัวอย่างแบบ ภงด90

เราลองมาดูตัวอย่างแบบ ภงด90 ของปี 2563 ได้ดังต่อไปนี้

ภงด90 หน้า 1
ภงด90 หน้า 3

ตัวอย่างแบบ ภงด90 จากสรรพากร : แบบ ภงด90

ภงด91 คืออะไร

ภงด91 เป็นแบบที่เอาไว้ใช้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในกรณีที่ผู้เสียภาษีมีเงินได้ประเภท 40 (1) เช่น เงินเดือน เพียงประเภทเดียว จะใช้แบบ ภงด91 ในการยื่น

ตัวอย่างแบบ ภงด91

เราลองมาดูตัวอย่างแบบ ภงด91 ของปี 2563 ได้ดังต่อไปนี้

ภงด91 หน้า 1
ภงด91 หน้า 2

ตัวอย่างแบบ ภงด91 จากสรรพากร : แบบ ภงด91

ความแตกต่างระหว่าง ภงด90 และ ภงด91

ถึงแม้ว่าตัวแบบ ภงด90 และ ภงด91 จะเป็นแบบที่เอาไว้ใช้ในการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นเดียวกัน แต่ความแตกต่างที่สำคัญนั่นคือประเภทของเงินได้ หากผู้เสียภาษีท่านใดมีเงินได้จาก 40 (1) เช่น เงินเดือนเพียงประเภทเดียว ก็จะต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโดยใช้แบบ ภงด91 แต่หากผู้เสียภาษีท่านใดที่มีเงินได้หลากหลายประเภทตั้งแต่ 40 (1) – 40 (8) ก็จะต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีโดยใช้แบบ ภงด90

สรุป

แบบ ภงด90 และ แบบ ภงด91 เป็นแบบเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากผู้เสียภาษีมีเงินได้หลากหลายประเภทก็จะต้องยื่นเอกสารโดยใช้แบบ ภงด90 หากผู้เสียภาษีมีเงินได้ 40 (1) เช่น เงินเดือนเพียงประเภทเดียวก็จะต้องยื่นเอกสารโดยใช้แบบ ภงด91 ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า

ช่วยแชร์บทความให้หน่อยครับ