Vat info วิธีการหารายละเอียดผู้ประกอบการที่จด Vat

ผู้ประกอบการในระบบ Vat
สอนบัญชีภาษีฟรี

Vat info เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร เพื่อให้บุคคลทั่วไปหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการที่จด Vat เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่ค้าได้

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

ทำไมถึงต้องทราบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จด Vat จาก Vat info

หากเราเป็นผู้ประกอบการที่จด Vat เราย่อมต้องการทราบว่าลูกค้าของเรา หรือ Supplier ของเราที่ติดต่อด้วยนั้นจด Vat เหมือนกับเราหรือไม่ เพื่อดูความน่าเชื่อถือและเพื่อการวิเคราะห์ทางธุรกิจ

ในกรณีของลูกค้าหากเราสามารถว่าลูกค้าจด Vat หรือไม่ อาจทำให้เราสามารถกำหนดราคาขายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กิจการได้ประโยชน์สูงสุด เช่น หากเราทราบว่าลูกค้า A จด Vat เราก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าเราสามารถขายตามราคาปกติได้เลย เพราะการเพิ่ม Vat 7% เข้าไปในราคาสินค้าหรือบริการ น่าจะไม่ส่งผลต่อลูกค้า เพราะลูกค้าสามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นไปเคลมได้

ในทางกลับกันหากเราทราบว่าลูกค้า B นั้นไม่ได้จด Vat การที่เราขายราคาเดิม (คิด Vat 7%) อาจมีผลทำให้เราขายสินค้าได้ยากขึ้น เพราะราคาขายของเราที่เพิ่มขึ้น 7% นั้นจะไปเป็นภาระต้นทุนของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าไม่สามารถเคลม Vat ได้เพราะไม่ได้จด Vat  การทราบข้อมูลดังกล่าวย่อมทำให้ผู้ประกอบการสามารถปรับกลยุทธ์ในการขายได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลใน Vat info

จากประสบการณ์ส่วนตัว ปัญหาที่พบได้บ่อยมากคือผู้ขายสินค้าหรือบริการ ไม่ทราบกฎหมาย บางทีก็ออกเอกสารในการขายมาให้ผิด เช่น ผู้ขายสินค้าหรือบริการออกใบกำกับภาษีมาเป็นหลักฐานในการขายทั้งๆที่ผู้ขายไม่ได้จด Vat (ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อผู้ประกอบการได้ซื้อสินค้าหรือบริการนั้นไป และเห็นเอกสารว่าเป็นใบกำกับภาษี จึงนำค่าภาษีมูลค่าเพิ่มดังกล่าวบันทึกเป็นภาษีซื้อ และนำไปเคลมภาษี ทั้งๆที่ไม่มีสิทธิเคลมภาษีดังกล่าว เพราะเป็นภาษีซื้อต้องห้าม (ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ประกอบการที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี) จึงทำให้เคลมภาษีกับสรรพากรมากเกินไป ส่งผลให้เกิดเบี้ยปรับเงินเพิ่มย้อนหลังตามมาเป็นจำนวนมาก

ซึ่งข้อผิดพลาดดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นเลย หากผู้ประกอบการที่ซื้อสินค้าหรือบริการ ตรวจสอบข้อมูลใน Vat info ก่อนว่าผู้ขายสินค้าหรือบริการนั้นเป็นผู้ขายที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ เพราะถ้าไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้แจ้งให้ผู้ขายแก้ไขเอกสารเป็นใบเสร็จรับเงิน (แทนที่จะเป็นใบกำกับภาษี) และจะได้ไม่นำรายการดังกล่าวบันทึกเป็นภาษีซื้อ และขอเคลมภาษีซื้อกับสรรพากร

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบกำกับภาษี : ใบกำกับภาษีคืออะไร?

วิธีการเข้าใช้งาน Vat info

ในการใช้งาน Vat info นั้นมีขั้นตอนและรายละเอียดดังนี้

  1. เข้า Google และ Search คำว่า “Vat info”
  2. ผลการค้นหาของ Google จะขึ้น VATINFO เป็นอันดับแรกจากเว็บไซต์ของสรรพากร จากนั้นก็ให้คลิ๊กเข้าไปในหัวข้อนี้
  3. เมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้วจะเห็นข้อมูล ระบบค้นหาข้อมูลผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งยังคงประกอบกิจการอยู่ สามารถทำการค้นหาข้อมูลโดยการพิมพ์เลขประจำตัวภาษีอากร 13 หลักลงไป แล้วกดค้นหาข้อมูล
ค้นหาข้อมูล Vat info

4. เมื่อทำการค้นหาข้อมูลแล้ว หากบริษัทที่ทำการค้นหาอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (จดทะเบียน Vat) ก็จะมีข้อมูลของบริษัทนั้นปรากฏออกมาดังนี้

  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
  • สาขา
  • ชื่อผู้ประกอบการ
  • ที่อยู่
  • รหัสไปรษณีย์
  • วันที่จดทะเบียน (วันที่จดทะเบียนตรงนี้จะเป็นวันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ใช่วันที่จดทะเบียนบริษัท)
  • ประวัติการจดทะเบียน (ดูประวัติ หมายถึง ประวัติของผู้ประกอบการฯ ที่เคยจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และเลิกประกอบกิจการมาแล้ว 1 รอบขึ้นไป หรือมีการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีการยกเลิกการเพิกถอนทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

5. อย่างไรก็ตามหากทำการค้นหาข้อมูลแล้ว ไม่พบว่าธุรกิจที่กำลังค้นหานั้นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่ ข้อมูลจะขึ้นแสดงผลว่า “เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรที่ท่านค้นหาไม่ใช่ผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรุณาตรวจสอบหรือทำรายการใหม่”

ไม่พบรายชื่อใน Vat info

สรุป Vat info

สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ นั้นคือการตรวจสอบข้อมูลของคู่ค้าที่เราเข้าไปร่วมทำธุรกิจด้วย ว่าคู่ค้าของเรานั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ ซึ่งข้อมูล Vat info จากเว็บไซต์สรรพากรเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถตรวจสอบได้ว่าคู่ค้าของเรานั้นจดทะเบียน VAT และอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า