เลขที่ผู้เสียภาษี คืออะไร? เรามาทำความเข้าใจกัน

เลขที่ผู้เสียภาษี
สอนบัญชีภาษีฟรี

เลขที่ผู้เสียภาษี เป็น เลขที่รหัสประจำตัวของแต่ละบุคคล/นิติบุคคล เพื่อเอาไว้ใช้ในการยื่นเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ของบุคคล หรือของนิติบุคคล ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าเลขที่ผู้เสียภาษีคืออะไรและหาได้จากไหน

เลขที่ผู้เสียภาษีคืออะไร?

เลขที่ผู้เสียภาษี เป็น เลขที่รหัสประจำตัวของแต่ละบุคคล/นิติบุคคล เพื่อเอาไว้ใช้ในการยื่นเสียภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ของบุคคล หรือของนิติบุคคล เมื่อยื่นภาษีไปแล้วกรมสรรพากรก็จะสามารถทราบได้ทันทีว่าใครเป็นผู้ที่ยื่นเสียภาษีเข้ามาโดยดูจากเลขที่ผู้เสียภาษีนั่นเอง

เลขที่ผู้เสียภาษีของบุคคลหาได้จากไหน

โดยปกติแล้วบุคคลทุกๆคน หากมีเงินได้ จะต้องยื่นเสียภาษี ดังนั้นทุกๆคนย่อมต้องมีเลขที่ผู้เสียภาษี ซึ่งเลขที่ผู้เสียภาษีของแต่ละคนนั้นจะเป็นเลขเดียวกับ เลขที่บัตรประชาชน ซึ่งจะมีทั้งหมด 13 หลักนั่นเอง ดังนั้นหากใครต้องการยื่นภาษีในระบบสรรพากรก็สามารถใช้เลขบัตรประชาชนเป็นเลขที่ผู้เสียภาษีได้เลยครับ

เลขที่ผู้เสียภาษีของนิติบุคคลหาได้จากไหน

นิติบุคคลทุกๆราย เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด เป็นต้น จะต้องยื่นเสียภาษีของนิติบุคคล ดังนั้นทุกๆนิติบุคคลจึงต้องมีเลขที่เสียภาษี ซึ่งเลขที่เสียภาษีของนิติบุคคลจะเป็นเลขเดียวกับเลขทะเบียนบริษัทที่ระบุในหนังสือรับรอง ดังแสดงได้ดังนี้

หนังสือรับรองบริษัท วินวินโซลูชั่น ออดิทติ้ง จำกัด

หากเราดูในหนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด จะเห็นได้ว่าในเอกสารนี้จะมีการแสดงเลขที่นิติบุคคลเอาไว้อยู่แล้วซึ่งจะมีทั้งหมด 13 หลัก ซึ่งเลขดังกล่าวคือเลขที่ผู้เสียภาษีนั่นเอง

การค้นหารายละเอียดนิติบุคคลจากเลขที่ผู้เสียภาษี

เราสามารถนำเลขที่ผู้เสียภาษีหรือเลขนิติบุคคลไปค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีขั้นตอนดังนี้

  1. เข้าหน้าคลังข้อมูลธุรกิจในเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หน้าคลังข้อมูลธุรกิจ

2. เมื่อเข้าไปถึงหน้าคลังข้อมูลธุรกิจแล้ว ให้ใส่เลขทะเบียนบริษัทลงไปในช่องค้นหา และพอกดค้นหาแล้วก็จะขึ้นข้อมูลตามรูปดังนี้

รายละเอียดในคลังข้อมูลธุรกิจ

3. จะเห็นได้ว่าเมื่อค้นหาแล้วก็จะมีรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทขึ้นมา ดังนี้

  • ชื่อบริษัท
  • เลขทะเบียนบริษัท
  • ทุนจดทะเบียนบริษัท
  • วันที่จัดตั้งบริษัท
  • ที่อยู่บริษัท
  • ชื่อกรรมการบริษัท
  • รายละเอียดการนำส่งงบการเงิน
  • ประเภทธุรกิจตอนที่จดทะเบียน
  • ประเภทธุรกิจที่ส่งงบการเงินปีล่าสุด

สรุป

เลขที่ผู้เสียภาษีคือเลขรหัสประจำตัวของผู้เสียภาษีไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ซึ่งเลขที่ผู้เสียภาษีดังกล่าวนั้นสามารถดูได้จากเลขบัตรประชาชนกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ เลขทะเบียนบริษัทในหนังสือรับรองกรณีที่เป็นนิติบุคคล หวังว่าทุกท่านจะได้ประโยชน์จากบทความนี้ไปไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า