พร้อมเพย์คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

พร้อมเพย์

พร้อมเพย์ คือ บริการรับเงิน โอนเงินในรูปแบบใหม่ เพียงผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้รับโอน แทนเลขที่บัญชีธนาคาร เราก็สามารถโอนเงินได้แล้วง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

ท่านใดต้องการบริการรับทำบัญชี ทางเรามีโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ใช้ฟรี สามารถออกเอกสารหน้าตาสวยงามผ่านโปรแกรมได้ ดูรายละเอียดที่นี่ : รับทำบัญชี

ประวัติผู้เขียน / ผู้สอน

ธเณศ คอมพิวเตอร์

พร้อมเพย์ คืออะไร

พร้อมเพย์ คือ บริการรับเงิน โอนเงินในรูปแบบใหม่เพื่อให้สะดวกและง่ายขึ้น เพียงผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้รับโอน แทนเลขที่บัญชีธนาคาร ดังนั้นหากเรารู้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับโอน ก็สามารถทำธุรกรรมโอนเงินได้แล้ว ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารยาวๆเหมือนสมัยก่อน

การลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ต้องทำอย่างไร

ไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถโอนเงินแบบพร้อมเพย์ได้ทันที แต่ผู้ที่สนใจใช้บริการโอนเงินแบบพร้อมเพย์จะต้องมีบัญชีธนาคาร และมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเอาไว้ก่อน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกบัญชีเอาไว้กับหมายเลขอ้างอิงใดระหว่าง เลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

หลักการและเงื่อนไขของการลงทะเบียนมีดังนี้

 1. บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถผูกได้ทั้งเลขที่บัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 2. เลขบัตรประชาชนสามารถผูกได้เพียง 1 บัญชี และจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีนั้น
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลขสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 1 บัญชีธนาคาร สามารถผูกได้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 3 หมายเลข
 4. สามารถผูกได้เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เงินฝากกระแสรายวัน
 5. ไม่ให้ลงทะเบียนผูกกับบัญชีเงินฝากร่วม บัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคล และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 6. กรณีที่ผูกบัญชีเงินฝากกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะได้รับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ทางธนาคารจะส่งให้ทาง SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 7. เลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อได้ลงทะเบียนกับบัญชีใดไปแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ จนกว่าจะทำการยกเลิกการผูกบัญชีที่ทำเอาไว้เดิม

การลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นสามารถทำได้ผ่านทุกธนาคาร ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนของแต่ละธนาคารได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ

https://promptpay.bangkokbank.com/#/

 1. ธนาคารกรุงไทย

https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/online/promptpay

 1. ธนาคารกสิกรไทย

https://www.kasikornbank.com/special/promptpay/pages/index.html

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน

https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/service/other-service/kkp-promtpay

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

https://www.cimbthai.com/th/personal/ways-to-bank/promtpay.html

7.ธนาคารทหาไทยธนชาต

https://www.ttbbank.com/archive/howto/app/register-tmb-promptpay.php

8.ธนาคารทิสโก้

https://www.tisco.co.th/th/personal/service/promptpay.html

9.ธนาคารไทยพาณิชย์

https://promptpay.scb/home

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

https://www.baac.or.th/th/content-news.php?content_id=13441&content_group_sub=1&content_group=3&inside=1

 1. ธนาคารยูโอบี

https://www.uob.co.th/personal/promptpay/promptpay-index.page

 1. ธนาคารออมสิน

https://www.gsb.or.th/service/promptpay-promptpay/

 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

https://www.ghbank.co.th/deposit/infomation-advices/promptpay

 1. ธนาคารอิสลาม

https://www.ibank.co.th/th/product/other-service/detail/2020-01-25-13-08-62/2020-01-25-15-19-13

 1. ธนาคารไอซีบีซี (ICBC)

https://www.icbcthai.com/ICBC/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%88%86%e8%a1%8c/%e5%b7%a5%e9%93%b6%e6%b3%b0%e5%9b%bd%e7%bd%91%e7%ab%99/th/default.htm

ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์

ผู้รับโอนเงินสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ได้ ผ่านช่องทางของธนาคารและเอกสารตามที่แต่ละธนาคารกำหนด การลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อน โดยที่สามารถดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้รับโอนเงินด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านระบบพร้อมเพย์ ผ่านช่องทางต่างๆที่ธนาคารของผู้โอนเงินกำหนด

ประโยชน์ของพร้อมเพย์คืออะไร

ประโยชน์ของพร้อมเพย์นั้นมีหลายประการดังนี้

 1. มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมรับ โอนเงินได้ทุที่และตลอดเวลา
 2. ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารยาวๆ โดยปกติแล้วคนเรามักจำเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ จำเลขที่บัตรประชาชนได้ ดังนั้นการใช้วิธีโอนเงินแบบพร้อมเพย์จึงจำเลขที่ได้ง่ายกว่า เนื่องจากผู้รับโอนคุ้นเคยกับเบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขที่บัตรประชาชนได้อยู่แล้ว
 3. มีความปลอดภัย เนื่องจากการโอนเงินในลักษณะดังกล่าวเป็นการลดใช้เงินสดไปในตัว ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากติดตัว อีกทั้งระบบกลางของพร้อมเพย์นั้นเป็นระบบที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าบริการดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการระบบกลางได้ให้บริการในระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO
 4. ใช้รับสิทธิต่างๆจากสวัสดิการรัฐได้อย่างรวดเร็ว

หากมีการเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์มือถือต้องทำอย่างไร

หากเราเคยผูกบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้แต่ในภายหลังหากมีการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์เดิมให้เรารีบไปยกเลิกการลงทะเบียนเดิมที่ทำไว้กับธนาคาร และดำเนินการลงทะเบียนผูกบัญชีใหม่ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารซึ่งผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนของแต่ละธนาคารได้ตามหัวข้อที่อธิบายไปก่อนหน้านี้

สรุปพร้อมเพย์ คืออะไร

พร้อมเพย์ คือระบบการโอนเงิน รับเงินในรูปแบบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนให้มีความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น

ระบบดังกล่าวผู้รับโอนเงินจะสามารถผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชนได้ เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า