พร้อมเพย์คืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

พร้อมเพย์
สอนบัญชีภาษีฟรี

พร้อมเพย์ คือ บริการรับเงิน โอนเงินในรูปแบบใหม่ เพียงผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้รับโอน แทนเลขที่บัญชีธนาคาร เราก็สามารถโอนเงินได้แล้วง่ายๆแค่ปลายนิ้ว

พร้อมเพย์ คืออะไร

พร้อมเพย์ คือ บริการรับเงิน โอนเงินในรูปแบบใหม่เพื่อให้สะดวกและง่ายขึ้น เพียงผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชน ของผู้รับโอน แทนเลขที่บัญชีธนาคาร ดังนั้นหากเรารู้เพียงแค่โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชนของผู้รับโอน ก็สามารถทำธุรกรรมโอนเงินได้แล้ว ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารยาวๆเหมือนสมัยก่อน

การลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ต้องทำอย่างไร

ไม่ใช่ว่าใครๆก็สามารถโอนเงินแบบพร้อมเพย์ได้ทันที แต่ผู้ที่สนใจใช้บริการโอนเงินแบบพร้อมเพย์จะต้องมีบัญชีธนาคาร และมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารที่เปิดบัญชีเอาไว้ก่อน โดยสามารถเลือกได้ว่าจะผูกบัญชีเอาไว้กับหมายเลขอ้างอิงใดระหว่าง เลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์มือถือ

หลักการและเงื่อนไขของการลงทะเบียนมีดังนี้

 1. บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถผูกได้ทั้งเลขที่บัตรประชาชน และ เบอร์โทรศัพท์มือถือ
 2. เลขบัตรประชาชนสามารถผูกได้เพียง 1 บัญชี และจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีนั้น
 3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลขสามารถผูกกับบัญชีเงินฝากได้เพียง 1 บัญชี เท่านั้น อย่างไรก็ตาม 1 บัญชีธนาคาร สามารถผูกได้กับเบอร์โทรศัพท์มือถือได้สูงสุด 3 หมายเลข
 4. สามารถผูกได้เฉพาะบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ เงินฝากกระแสรายวัน
 5. ไม่ให้ลงทะเบียนผูกกับบัญชีเงินฝากร่วม บัญชีเงินฝากสำหรับนิติบุคคล และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
 6. กรณีที่ผูกบัญชีเงินฝากกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ ลูกค้าจะได้รับรหัสผ่านครั้งเดียว (OTP) ที่ทางธนาคารจะส่งให้ทาง SMS เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
 7. เลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือ เมื่อได้ลงทะเบียนกับบัญชีใดไปแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้ จนกว่าจะทำการยกเลิกการผูกบัญชีที่ทำเอาไว้เดิม

การลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นสามารถทำได้ผ่านทุกธนาคาร ซึ่งทุกท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนของแต่ละธนาคารได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

 1. ธนาคารกรุงเทพ

https://promptpay.bangkokbank.com/#/

 1. ธนาคารกรุงไทย

https://krungthai.com/th/personal/cash-management/ktb-promptpay/169

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

https://www.krungsri.com/th/personal/banking-services/online/promptpay

 1. ธนาคารกสิกรไทย

https://www.kasikornbank.com/special/promptpay/pages/index.html

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน

https://bank.kkpfg.com/th/personal-banking/service/other-service/kkp-promtpay

6.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

https://www.cimbthai.com/th/personal/ways-to-bank/promtpay.html

7.ธนาคารทหาไทยธนชาต

https://www.ttbbank.com/archive/howto/app/register-tmb-promptpay.php

8.ธนาคารทิสโก้

https://www.tisco.co.th/th/personal/service/promptpay.html

9.ธนาคารไทยพาณิชย์

https://promptpay.scb/home

 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

https://www.baac.or.th/th/content-news.php?content_id=13441&content_group_sub=1&content_group=3&inside=1

 1. ธนาคารยูโอบี

https://www.uob.co.th/personal/promptpay/promptpay-index.page

 1. ธนาคารออมสิน

https://www.gsb.or.th/service/promptpay-promptpay/

 1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

https://www.ghbank.co.th/deposit/infomation-advices/promptpay

 1. ธนาคารอิสลาม

https://www.ibank.co.th/th/product/other-service/detail/2020-01-25-13-08-62/2020-01-25-15-19-13

 1. ธนาคารไอซีบีซี (ICBC)

https://www.icbcthai.com/ICBC/%e6%b5%b7%e5%a4%96%e5%88%86%e8%a1%8c/%e5%b7%a5%e9%93%b6%e6%b3%b0%e5%9b%bd%e7%bd%91%e7%ab%99/th/default.htm

ใครบ้างที่ต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์

ผู้รับโอนเงินสามารถขอลงทะเบียนเพื่อผูกบัญชีธนาคารกับเลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ได้ ผ่านช่องทางของธนาคารและเอกสารตามที่แต่ละธนาคารกำหนด การลงทะเบียนพร้อมเพย์นั้นไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับผู้โอนเงินไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนพร้อมเพย์ก่อน โดยที่สามารถดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้รับโอนเงินด้วยเลขที่บัตรประชาชน หรือ เบอร์โทรศัพท์ ผ่านระบบพร้อมเพย์ ผ่านช่องทางต่างๆที่ธนาคารของผู้โอนเงินกำหนด

ประโยชน์ของพร้อมเพย์คืออะไร

ประโยชน์ของพร้อมเพย์นั้นมีหลายประการดังนี้

 1. มีความสะดวก รวดเร็ว สามารถทำธุรกรรมรับ โอนเงินได้ทุที่และตลอดเวลา
 2. ไม่ต้องจำเลขที่บัญชีธนาคารยาวๆ โดยปกติแล้วคนเรามักจำเบอร์โทรศัพท์มือถือได้ จำเลขที่บัตรประชาชนได้ ดังนั้นการใช้วิธีโอนเงินแบบพร้อมเพย์จึงจำเลขที่ได้ง่ายกว่า เนื่องจากผู้รับโอนคุ้นเคยกับเบอร์โทรศัพท์มือถือและเลขที่บัตรประชาชนได้อยู่แล้ว
 3. มีความปลอดภัย เนื่องจากการโอนเงินในลักษณะดังกล่าวเป็นการลดใช้เงินสดไปในตัว ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องพกเงินสดเป็นจำนวนมากติดตัว อีกทั้งระบบกลางของพร้อมเพย์นั้นเป็นระบบที่มีความมั่นคง ปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันว่าบริการดังกล่าวมีความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานสากล และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีผู้ให้บริการระบบกลางได้ให้บริการในระบบที่มีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO
 4. ใช้รับสิทธิต่างๆจากสวัสดิการรัฐได้อย่างรวดเร็ว

หากมีการเปลี่ยนแปลงโทรศัพท์มือถือต้องทำอย่างไร

หากเราเคยผูกบัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้แต่ในภายหลังหากมีการยกเลิกเบอร์โทรศัพท์เดิมให้เรารีบไปยกเลิกการลงทะเบียนเดิมที่ทำไว้กับธนาคาร และดำเนินการลงทะเบียนผูกบัญชีใหม่ให้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง โดยวิธีการลงทะเบียนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนจะขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารซึ่งผู้อ่านทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียนของแต่ละธนาคารได้ตามหัวข้อที่อธิบายไปก่อนหน้านี้

สรุปพร้อมเพย์ คืออะไร

พร้อมเพย์ คือระบบการโอนเงิน รับเงินในรูปแบบใหม่ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ประชาชนให้มีความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น

ระบบดังกล่าวผู้รับโอนเงินจะสามารถผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือ เลขที่บัตรประชาชนได้ เพื่อความสะดวกในการโอนเงิน

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่านนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า