ยื่นภาษีออนไลน์มีขั้นตอนอย่างไร?

ยื่นภาษีออนไลน์
สอนบัญชีภาษีฟรี

ณ ปัจจุบันการยื่นภาษีออนไลน์สามารถทำได้สะดวกสบายผ่านระบบออนไลน์ของสรรพากร ในบทความนี้เราจะมาดูขั้นตอนในการสมัครกันและวิธีการในการยื่นภาษีออนไลน์กัน

วิธีการสมัครการยื่นภาษีออนไลน์

  1. ขั้นแรกก็ต้องเข้าสู่ระบบ E-Filing ในการยื่นภาษีออนไลน์ที่เว็บไซต์สรรพากร ให้กดที่นี่ สมัครสมาชิก
  2. หลังจากนั้นก็ให้กรอกเลขบัตรประชาชน และให้ติ๊กช่อง ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
ลงทะเบียน RD E-filing1

3. ในหน้าถัดไปจะเป็นการเลือกว่าจะยื่นภาษีแบบใด การยื่นภาษีออนไลน์หากยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 , ภ.ง.ด.94 , ภ.ง.ด.95 จะเป็นการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบได้ทันที โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร แต่หากเป็นการยื่นแบบภาษีอื่น เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อันนี้จะต้องยื่นเอกสาร

ภ.ง.ด.90 คือ แบบเพื่อเสียภาษีของบุคคลประจำปี สำหรับผู้ที่มีเงินได้หลายประเภท

ภ.ง.ด.91 คือ แบบเพื่อเสียภาษีของบุคคลประจำปี สำหรับผู้ที่มีเงินได้หลายประเภท 40 (1) เงินเดือน เพียงประเภทเดียว

ภ.ง.ด.94 คือ แบบเพื่อเสียภาษีของบุคคลครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) – 40 (8)

ภ.ง.ด.95 คือ แบบแสดงรายการภาษีของบุคคล สำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

4. หลังจากนั้นก็ให้กรอกรายละเอียดของผู้เสียภาษีให้ครบถ้วน และกดปุ่มตรวจสอบ

5. ดำเนินขั้นตอนต่อๆไปตามที่ระบบได้แจ้งเอาไว้

แบบภาษีสำหรับบุคคลมีอะไรบ้าง

แบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นมีหลายแบบ ซึ่งสามารถยื่นภาษีออนไลน์ได้ทั้งหมด สามารถอธิบายได้ดังนี้

ภ.ง.ด.90 คือ แบบเพื่อเสียภาษีของบุคคลประจำปี สำหรับผู้ที่มีเงินได้หลายประเภท

ภ.ง.ด.91 คือ แบบเพื่อเสียภาษีของบุคคลประจำปี สำหรับผู้ที่มีเงินได้หลายประเภท 40 (1) เงินเดือน เพียงประเภทเดียว

ภ.ง.ด.94 คือ แบบเพื่อเสียภาษีของบุคคลครึ่งปี สำหรับผู้มีเงินได้ตามมาตรา 40 (5) – 40 (8)

ภ.ง.ด.95 คือ แบบแสดงรายการภาษีของบุคคลสำหรับคนต่างด้าวผู้มีเงินได้จากการจ้างแรงงานของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

วิธีการยื่นภาษีออนไลน์

สำหรับวิธีการยื่นภาษีออนไลน์สามารถทำได้ดูรายละเอียดได้ดังนี้

  1. Log in เข้าสู่ระบบการยื่นภาษีออนไลน์ให้คลิ๊กที่นี่ โดยให้ใส่ Username เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และให้ใส่ Password ที่ได้มาจากขั้นตอนในการลงทะเบียน และให้กด เข้าสู่ระบบ

2. หลังจากนั้นให้เลือกโทรศัพท์มือถือ หรือจะใส่เบอร์ใหม่ก็ได้เพื่อส่งรหัส OTP และกดปุ่ม ขอรหัส OTP

ขอรหัส OTP

3. ต่อมาก็ให้เลือกแบบที่ต้องการยื่นภาษีออนไลน์ ซึ่งในระบบจะมีให้เลือกแบบ ภ.ง.ด.90 , ภ.ง.ด.91 , ภ.ง.ด.94 และ แบบแจ้งเงินต่างด้าว (ภ.ง.ด.95) ในตัวอย่างนี้จะขอเลือกแบบ ภ.ง.ด.90/91 แล้วกด ยื่นแบบ

4. หลังจากนั้นทางสรรพากรจะให้เลือกว่าจะดึงข้อมูลการลดหย่อนจากฐานข้อมูลของระบบสรรพากรมาให้เลยหรือไม่ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างแบบให้ดึงมาเลย ก็ให้ใส่ Laser ID ที่อยู่หลังบัตรประชาชนและกดตรวจสอบข้อมูล

ค่าลดหย่อน

5. ต่อมาเราก็จะเห็นข้อมูลค่าลดหย่อนของเราทั้งหมดจากฐานข้อมูลของสรรพากร ก็ให้เราติ๊กว่า ใช้ข้อมูลชุดนี้ในการกรอกแบบ แต่ท่านยังสามารถแก้ไขภายหลังได้ และให้กดปุ่ม เริ่มการยื่นแบบ

ค่าลดหย่อน1

6. หน้าถัดมาก็จะให้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของผู้เสียภาษี และให้เลือกสถานะว่า โสด หรือ สมรส หากข้อมูลในส่วนใดไม่ถูกต้องก็สามารถเลือก แก้ไข ได้ หากไม่มีแก้ไขแล้วให้กดปุ่ม ถัดไป

7. หลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แสดงรายละเอียดรายได้ของบุคคล ก็ให้เราระบุลงไปว่ามีรายได้แต่ละส่วนเป็นจำนวนเงินกี่บาท โดยให้กดปุ่ม ระบุข้อมูล

8. เช่น หากมีภาษีเงินได้ตามมาตรา 40 (1) เงินเดือน ก็ใส่รายละเอียด เงินได้ทั้งหมด (ทั้งปี) , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย , เลขผู้จ่ายเงินได้ ลงไปแล้วกดปุ่ม บันทึก

รายได้ประเภท 1

9. หลังจากนั้นระบบก็จะให้ระบุรายละเอียดของค่าลดหย่อน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 ค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว

กลุ่มที่ 2 คือ ค่าลดหย่อน/ยกเว้น ด้านการออมและการลงทุน

กลุ่มที่ 3 คือ ค่าลดหย่อน/ยกเว้น จากสินทรัพย์และมาตรการนโยบายภาครัฐ

กลุ่มที่ 4 คือ เงินบริจาค

ค่าลดหย่อนกลุ่ม 1

10. หลังจากนั้นระบบก็จะตรวจสอบข้อมูลภาพรวมอีกที โดยจะแยกแสดงเป็น 3 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 : เงินได้ทั้งหมด จะแสดง เงินได้ปีภาษี , ค่าใช้จ่าย และ ค่าลดหย่อน

ส่วนที่ 2 : การคำนวณภาษี จะแสดง ภาษีที่ต้องชำระ , ภาษีหัก ณ ที่จ่าย / เครดิตภาษี

ส่วนที่ 3 : การขอคืนเงินและอุตหนุนพรรคการเมือง – กรณีที่มีการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย ไปเกินกว่าภาษีที่คำนวณได้ ก็ให้เลือกว่า จะขอคืนภาษีที่ชำระเกินหรือไม่ ในหัวข้อนี้

ถ้าไม่แก้ไขแล้วก็ให้กดปุ่ม ถัดไป

11. หลังจากนั้นระบบก็จะแสดงหน้าตา ภงด.90/91 ที่ทำจากระบบออกมาให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง ถ้าไม่มีรายการแก้ไขแล้วให้กดปุ่ม ยืนยันการยื่นแบบ

แบบคำนวณภาษีบุคคล

12. หลังจากนั้นระบบก็จะขึ้นหลักฐานมาว่า ยื่นแบบสำเร็จ หากมีภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มก็ให้เลือกชำระภาษีและทำการจ่ายชำระภาษีต่อไป หลังจากนั้นก็ให้เราพิมพ์แบบภาษีที่เรายื่นเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานการยื่นภาษีออนไลน์โดยกดปุ่ม พิมพ์ภาพแบบ / ภาพใบเสร็จ

ยื่นแบบภาษีบุคคลสำเร็จ

สรุปการยื่นภาษีออนไลน์

วิธีการยื่นแบบภาษีของบุคคลในปัจจุบันนี้ทำได้ง่ายดายมาก ไม่ต้องไปนั่งรอคิวและยื่นเป็นเอกสารกระดาษเหมือนสมัยก่อน เพราะสรรพากรมีระบบการยื่นภาษีออนไลน์ ที่สะดวกสบายให้พวกเราใช้กัน หวังว่าบทความนี้ที่เกี่ยวกับการยื่นภาษีออนไลน์จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

ติดต่อมาได้เลยครับ ผมยินดีให้คำปรึกษา

(คุณวิน 087-6732884 Line ID : @618kssyt)

ติดต่อ Line ดูรีวิวจากลูกค้า